• صفحه اول / مصاحبه‌ها / رجوی: این رژیم با یک جامعه انفجاری و با یک جنبش مقاومت سازمانیافته مواجه است
آخرین توییت‌ها

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]