آبان-۱۷ ۱۳۸۵

همه چیز برای آزادی و دمکراسی

Catégories // برگزيده // فعاليت‌ها

همه چیز برای آزادی و دمکراسی

دمكراسی برای ما یك شعار نیست. آزادی و دمكراسی برای ما یك آرمان است. انسان به آزادی و اختیارش شناخته می‌شود. من معتقدم بدون آزادی و دمكراسی امكان بارور شدن ارزش‌های انسانی متصور نیست. دمكراسی برای ما یك استراتژی است‌. بدون پایبندی به آزادی و مناسبات دمكراتیك‌ ما قادر به پایداری ۲۷‌ ساله در برابر سركوب وحشیانه ملایان نبودیم. و بدون آن از این پس نیز  امكان موفقیت برای جنبش ما وجود نخواهد داشت.

دمكراسی برای ما یك ضرورت تاریخی است‌. این خواسته مبارزات یك صدساله مردم ایران می باشد. در عصر حاضر هر تحولی بدون دستیابی به آزادی واقعی، لاجرم مسیر رجعت به گذشته را طی می‌كند. و آزادی برای ما یك ضرورت سیاسی و اجتماعی است. بدون بازگرداندن این حق غصب شده مردم ایران نه فقر در ایران خاتمه می‌یابد و نه رشد و رفاه اقتصادی متصور است و نه معضلات فزاینده اجتماعی.‌ پس باز تكرار می‌كنم هدف ما، به‌دست گرفتن قدرت به هر قیمت، نیست. هدف ما، تضمین آزادی و دموكراسی، و سپردن حكومت به دست مردم به هر قیمت است، حتی به بهای فدای موجودیتمان.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]