• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / خانم مریم رجوی: تحریم بزرگ نمایش انتخابات، نه بزرگ مردم ایران به فاشیسم دینی و رأی به سرنگونی است
اسفند-۰۲ ۱۳۹۸

خانم مریم رجوی: تحریم بزرگ نمایش انتخابات، نه بزرگ مردم ایران به فاشیسم دینی و رأی به سرنگونی است

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

خانم مریم رجوی: تحریم بزرگ نمایش انتخابات، نه بزرگ مردم ایران به فاشیسم دینی و رأی به سرنگونی است

خانم مریم رجوی تحریم بزرگ نمایش انتخابات در فاشیسم دینی را به مردم ایران تبریک گفت و آنرا رویارویی بیش از ۹۰درصد مردم ایران با حاکمیت آخوندها و رأی مردم ایران به سرنگونی توصیف کرد. خانم رجوی افزود: شکست بزرگ رژیم در کشاندن مردم به پای صندوق‌ها، جوشش بلافصل خون ۱۵۰۰شهید قیام آبان و خیزش‌های بعدی مردم ایران است. این بایکوت بی‌سابقه «نه» بزرگ به خامنه‌ای و روحانی و تمامیت رژیم آخوندی و بیانگر استقبال عمومی از شعار کانون‌های شورشی در‌باره «رأی من سرنگونی» است.

اظهارات مسخره خامنه‌ای مبنی براینکه مشارکت وظیفه و حکم شرعی است، التماس‌های مکرر روحانی و مشاورانش که قهر با صندوق‌ها آمریکا را خوشحال و عملیات تخریبی مجاهدین را بیشتر می‌کند، فراخوان‌های سپاه پاسداران و ظریف به اینکه با مشارکت حداکثری فشار حداکثری را به شکست بکشانیم، نه تنها اثر نکرد بلکه انزجار مردم از سرقت حق حاکمیت مردم در انتخابات نامشروع را مضاعف و عزم آنان برای تحریم را جزم‌تر کرد.

تحریم سراسری انتخابات مخاصمات درونی و بن بست مرگبار رژیم را تشدید و روند سرنگونی آنرا بدست مردم و مقاومت ایران تسریع می‌کند. فشردن دست‌های خونین این رژیم نامشروع در عرصه بین المللی باید متوقف شود. جامعه جهانی باید حق مردم ایران برای مقاومت و تغییر رژیم آخوندی و استقرار دمکراسی و حاکمیت مردمی را به‌رسمیت بشناسد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
دوم اسفند ۱۳۹۸ (۲۱ فوریه ۲۰۲۰)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]