اسفند-۲۶ ۱۳۸۹

فراخوان به محكومیت كشتار زندانیان قزل حصار

Catégories // اطلاعیه‌ها

فراخوان به محكومیت كشتار زندانیان قزل حصار

وی ضمن آرزوی بهبودی سریع برای مجروحان و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، از عموم مردم خواست به كمك و حمایت از آنان قیام كنند.وی ضمن آرزوی بهبودی سریع برای مجروحان و ابراز همدردی با خانواده قربانیان، از عموم مردم خواست به كمك و حمایت از آنان قیام كنند.

مریم رجوی خواستار محكومیت قوی این جنایت از سوی جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت ملل متحد شد و از دبیركل خواست هیأتی را مأمور كند تا پیرامون این جنایت بزرگ و همچنین درباره وضعیت زندان‌های ایران به ویژه زندانیان سیاسی تحقیق كند.
مریم رجوی گفت:  شلیك به سوی زندانیان همزمان با قیام سراسری مردم ایران علیه این رژیم، از سبعیت فوق تصور یك رژیم قرون وسطایی خبر می‌دهد كه از مقابله با قیام مردم ناتوان مانده است و برای جلوگیری از گسترش اعتراضات اجتماعی به این وحشیگری‌ها متوسل می شود. بی تردید مردم ایران در مقابل چنین جنایتهایی سكوت نخواهند كرد و عزم آن‌ها برای سرنگونی این رژیم را دو چندان خواهد كرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶ اسفند ۱۳۸۹( ۱۷ مارس ۲۰۱۱)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]