آبان-۳۰ ۱۳۹۰

استقبال از تصویب پنجاه و هشتمین قطعنامه محكومیت نقض حقوق بشر در ایران

Catégories // اطلاعیه‌ها

استقبال از تصویب پنجاه و هشتمین قطعنامه محكومیت نقض حقوق بشر در ایران

این قطعنامه اگر چه نسبت به سالهای قبل وجوه بیشتری از جنایات رژیم ایران را مورد اشاره قرار داده، اما همچنان ناكافی است و تصویر كاملی از جنایت‌های هولناك ملایان علیه مردم ایران را ارائه نمی كند. با این‌حال مبین نفرت جامعه جهانی علیه فاشیسم دینی حاكم بر ایران است و طرد كامل آن را از خانواده ملل بیش از پیش الزامی می سازد. این قطعنامه اگر چه نسبت به سالهای قبل وجوه بیشتری از جنایات رژیم ایران را مورد اشاره قرار داده، اما همچنان ناكافی است و تصویر كاملی از جنایت‌های هولناك ملایان علیه مردم ایران را ارائه نمی كند. با این‌حال مبین نفرت جامعه جهانی علیه فاشیسم دینی حاكم بر ایران است و طرد كامل آن را از خانواده ملل بیش از پیش الزامی می سازد. تلاش‌های گسترده رژیم آخوندی و مزدوران و متحدانش در ملل متحد برای جلوگیری از تصویب این قطعنامه به جایی نرسید و نسبت به سال‌های گذشته شمار بیشتری از كشورها به آن رای مثبت و شمار كمتری رای منفی دادند.

وقایع ماه‌های اخیر، ازجمله افشای طرح‌های تروریستی آخوندها در كشورهای مختلف جهان از آمریكا تا عراق و بحرین و دخالت‌های جنایتكارانه اش در سوریه و… اذعان آژانس بین المللی انرژی اتمی به اهداف شوم آخوندها برای دستیابی به سلاح اتمی و تشدید سركوب در داخل كشور، نشانگر آن است سال‌ها چشم پوشی جامعه بین المللی بر جنایت‌ها و قانون شكنی آخوندها نتیجه ای جز جریتر كردن آن‌ها در جنایت‌هایشان نداشته است. رژیم آخوندی با یك پرونده سراسر جنایت از جمله قتل عام و اعدام ۱۲۰ هزار زندانی سیاسی، دستگیری و شكنجه هزاران هزار زندانی سیاسی، به گروگان گرفتن پدران و مادران پیر و بیمار مجاهدان اشرف و سربه نیست كردن یا زجركش زندانیان سیاسی كه تن به تسلیم در مقابل آخوندها نداده اند، شایستگی زندگی در خانواده ملتها را ندارد و باید از آن طرد شود. 
من جامعه جهانی را فرامیخوانم كه به خاطر جنایت‌های رژیم آخوندی  علیه مردم ایران و نقض سیستماتیك و وحشیانه حقوق بشر هرگونه معامله نفت و گاز با این رژیم را قاطعانه ممنوع و تحریم كنند و بیش از این در سوخت رسانی به ماشین سركوب و تروریسم این رژیم مشاركت نكنند. به خصوص كه منافع تجارت با این رژیم همچنان‌كه تكنولوژی صادراتی به این رژیم صرف سركوب و كشتار مردم ایران و تقویت سپاه پاسداران می‌شود.، هرگونه تعلل در این تحریم قاطعانه، خواسته یا ناخواسته، هم صلح را در منطقه و جهان به خطر می اندازد و هم به كشتار و سركوب مردم ایران مدد می رساند. پرونده فاشیسم مذهبی حاكم بر ایران باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود  و سردمداران آن به خاطر جنایت علیه بشریت باید در دادگاه‌های بین المللی مورد محاكمه قرار گیرند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]