آذر-۰۷ ۱۳۹۱

تصویب قطعنامه محكومیت نقض حقوق بشر در كمیته سوم مجمع عمومی

Catégories // اطلاعیه‌ها

تصویب قطعنامه محكومیت نقض حقوق بشر در كمیته سوم مجمع عمومی

در شرایطی كه وضع حقوق بشر در ایران هر روز وخیم تر می‌شود، بسنده كردن به محكومیت كافی نیست. این رژیم باید از جامعه جهانی طرد و مؤاخذه شود.  این یك پیام جدی به حكام ایران و یك پیام مؤثر به مردم ایران است كه جامعه جهانی به بی عملی و سكوت در قبال دیكتاتوری سیاه دینی پایان داده است.و گفت: این قطعنامه ضرورت ارجاع پرونده جنایات رژیم ایران به شورای امنیت و اعمال تحریم‌های همه جانبه و محاكمه سران آن را مضاعف می‌كند. رژیمی كه ۱۲۰ هزار زندانی سیاسی را اعدام كرده، به قطعنامه‌های ۵۷ گانه پیشین ملل متحد اعتنایی نكرده، مانع بازدید گزارشگر ویژه حقوق بشر و گزارشگران موضوعی ملل متحد از ایران شده و همه موازین حقوق بشری را سیستماتیك نقض می‌كند. در شرایطی كه وضع حقوق بشر در ایران هر روز وخیم تر می‌شود، بسنده كردن به محكومیت كافی نیست. این رژیم باید از جامعه جهانی طرد و مؤاخذه شود.  این یك پیام جدی به حكام ایران و یك پیام مؤثر به مردم ایران است كه جامعه جهانی به بی عملی و سكوت در قبال دیكتاتوری سیاه دینی پایان داده است.مریم رجوی از عموم ایرانیان و مشتاقان آزادی وحامیان مقاومت ایران در سراسر جهان خواست با گسترش كارزار دفاع از حقوق بشر، به دفاع از زندانیان، مقابله با اعدام‌های جمعی و مقابله با سركوب زنان و جوانان ایران برخیزند.وی به همه طرف‌هایی كه تلاش می‌كنند نقض حقوق بشر در ایران را نادیده گرفته و با اقدام مؤثر بین المللی در این باره مخالفت می‌كنند، هشدار داد كه آخوندهای رو به سقوط هیچ آینده یی ندارند و هرگونه سرمایه گذاری سیاسی و اقتصادی روی آن‌ها محكوم به شكست است.این قطعنامه هر چند بخش‌های محدودی از جنایات آخوندها را در بر می‌گیرد، اما به روشنی خصومت تمام عیار آنها را با تمام اصول شناخته شده حقوق بشر به خوبی نشان می‌دهد؛ از جمله در اعمال شكنجه، اعدام‌های فراقضایی، اعدام‌های گروهی مخفیانه، اعدام كودكان و نوجوانان، اعدام به بهانه محاربه، سنگسار، جلوگیری از تجمعات مسالمت‌آمیز، منع آزادی عقیده و بیان، سانسور وبسایت‌ها، كنترل ایمیل‌ها، پارازیت انداختن روی تلویزیون‌های ماهوارهیی، هدف قرار دادن وكلا و روزنامهنگاران، نابرابری جنسی فراگیر، آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و زبانی، سركوب پیروان مذاهب گوناگون، دستگیری‌های خودسرانه، نقض حقوق بازداشت شدگان، استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه و ناپدیدشدن اجباری، به قتل رساندن زندانیان زیر شكنجه، و دخالت خودسرانه در حریم شخصی افراد.كمیته سوم همچنین نگرانی‌ها و خواستهای مندرج در گزارش‌های دبیركل سازمان ملل و گزارشگران این سازمان و قطعنامه‌های پیشین مجمع عمومی از رژیم ایران در زمینه حقوق بشر را تكرار كرده و از سرپیچی مستمر رژیم از آنها ابراز نگرانی كرده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۷ آذر ۱۳۹۱ (۲۷ نوامبر۲۰۱۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]