خرداد-۱۵ ۱۳۹۵

مريم رجوی در جشن گل‌ها

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

مريم رجوی در جشن گل‌ها

جشن گل‌ها بنا به يك سنت قديمی در شهرهای فرانسه، در ماه ژوئن هر سال، برگزار می‌شود.
كه طی آن، خانواده‌های فرانسوی، بهترين طرح‌های گل‌كاری خانه‌های خود را برای بازديد عموم ارائه می‌كنند و به دید و بازدید همسایگان می‌پردازند.
در یکی از جشن‌های امسال، در خانه خانم و آقای گیو، مریم رجوی، ضمن دیدار با شماری از ساکنان اورسوراواز گفت: این جشن، جشن دوستی،‌ همبستگی و زیبایی زندگی است. جشن نشان دادن زیبایی طبیعت و زیبایی‌هایی است که در وجود هر انسانی هست. و این زیبایی را در همه شما می‌توان دید.
در این جشن چند برنامه هنری نیز اجرا شد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]