• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / فراخوان مريم رجوی به تحقيقات مستقل بين المللی در باره يورش وحشيانه به بند۳۵۰ اوين
اردیبهشت-۰۴ ۱۳۹۳

فراخوان مريم رجوی به تحقيقات مستقل بين المللی در باره يورش وحشيانه به بند۳۵۰ اوين

Catégories // اطلاعیه‌ها

فراخوان مريم رجوی به تحقيقات مستقل بين المللی در باره يورش وحشيانه به بند۳۵۰ اوين

وی دولت آمريكا، اتحاديه اروپا و كشورهای عضو، شورای امنيت، دبيركل، كميسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر ويژه در مورد ايران و عموم سازمان‌های بين المللی مدافع حقوق بشر را به محكوميت قاطع يورش وحشيانه پاسداران و ماموران اطلاعات به زندانيان سياسی در اوين فراخواند

و به‌طور مشخص خواستار تحقق موارد زير شد:
۱- تحقيقات مستقل بين‌المللی درباره يورش وحشيانه به زندان اوين در 28فروردين 1393، توسط كميساريایعالیحقوق بشر ملل متحد و دكتر احمد شهيد نماينده ويژه درباره ايران.
۲- بازگرداندن همه زندانيان از سلول‌های انفرادی و مداوای فوری آنها توسط پزشكان و در بيمارستان‌های مورد قبول زندانيان و خانواده‌هايشان.
۳- بازديد منظم و مستمر كميته بين‌المللی صليب سرخ از زندان‌های ايران، هم‌چنان‌ كه، شاه نيز در دوران پايانی حكومتش در سال 1356 به آن تن داد.
۴- ارجاع پرونده نقض وحشتناك حقوق بشر در ايران به شورای امنيت ملل متحد پس از ۶۰ قطعنامه محكوميت در مجمع عمومی و ديگر ارگانهای ملل متحد به شورای امنيت ملل متحد.
۵- مشروط كردن روابط سياسی و اقتصادی آمريكا، اتحاديه اروپا و كشورهای عضو با رژيم ايران به توقف اعدام و شكنجه و اجرای قطعنامه‌های ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ايران.

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
۴ ارديبهشت ۱۳۹۳(۲۴ آوريل ۲۰۱۴)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]