مرداد-۰۸ ۱۳۹۷

پیام مریم رجوی: سرنگونی رژیم، یگانه راه نجات اقتصاد ایران

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام مریم رجوی: سرنگونی رژیم، یگانه راه نجات اقتصاد ایران

قیام و جنبشی که از دی‌ماه گذشته شروع شده، با همت مردم سراسر کشور ادامه دارد. از کازرون، تا اصفهان و خوزستان و بانه. و از رانندگان و کامیونداران تا‌ کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز و بازاریان شهرهای مختلف.

امروز، هم بازاریان و هم رانندگان و کامیون‌داران، صدای اعتراض مردم ایران علیه حاکمیت خانمان‌‌برانداز آخوندها شده‌اند.

بلایی که بر سر بازار ارز و بر سر کل اقتصاد کشور آمده نتیجه مستقیم تبهکاری رژیم است. این که پول ایران کم‌‌ارزش‌ترین واحد پول جهان شده‌ است، نتیجه حاکمیت آخوندهاست که همه چیز را برای حفظ قدرت به‌ویرانی کشانده‌اند.
نتیجه هدر‌دادن ثروت و درآمد ایران برای هزینه‌های جنگ جنایتکارانه سوریه و سیاست صدور ارتجاع و تروریسم به‌سایر کشورهاست.
نتیجه بلعیدن بخش اعظم اقتصاد کشور توسط بیت ولایت فقیه و سپاه پاسداران و بنیادهای ضدمردمی است. به‌طوری که فضایی برای کسب و کار بازاریان ایران باقی نگذاشته و عمده بازار مصرف ایران را به‌انحصار مراکز خرید بزرگ متعلق به‌سپاه پاسداران و سایر باندهای رژیم درآورده است.
آخوندها برای مهار این اوضاع آشفته راه‌‌حلی ندارند. تمام طرح‌ها و تدابیر رژیم شکست خورده است. نه جابه‌جایی‌ مهره‌ها در رأس بانک مرکزی، نه دستگیری بازاریان، نه دروغ‌پراکنی و ظاهرسازی هیچ‌کدام اثر ندارد.
اقتصاد در حال فروپاشی ایران نجات پیدا نمی‌کند؛ مگر با سرنگونی رژیم.
چاره کار گسترش قیام‌ها برای به‌زیر کشیدن ام‌الفساد چپاول و ویرانی است.

جوانان دلیر و قیام‌‌آفرین و کانون‌های شورشی را به‌حمایت از اعتصاب بازاریان فرا می‌خوانم.
همان‌طور که مسعود رجوی گفته‌ است: «حرف آخر را مردم ايران با كانون‌ها و شهرهای شورشی و ارتش آزادی‌بخش ملی می‌زنند».

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]