• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / مذاكره با فاشیسم دینی محتوم به شكست است و تنها بسته یی را می‌پذیرد كه حاوی بمب اتمی باشد
اسفند-۰۹ ۱۳۹۱

مذاكره با فاشیسم دینی محتوم به شكست است و تنها بسته یی را می‌پذیرد كه حاوی بمب اتمی باشد

Catégories // اطلاعیه‌ها

مذاكره با فاشیسم دینی محتوم به شكست است و تنها بسته یی را می‌پذیرد كه حاوی بمب اتمی باشد

بعد از ۴۰ دور مذاكره، آیا شكی باقی مانده است كه رژیم ملایان مطلقاً نه علاقه و نه توان معامله و هر گونه توافقی در مورد برنامه های اتمیش را ندارد؟ این بسته های تشویقی نیاز كشورهایی است كه به‌دنبال بهانه برای ادامه سیاست مماشات هستند.
وی افزود: خامنه ای به دنبال سلاح اتمی است. دستیابی به سلاح اتمی با حیات رژیم او گره خورده و هرگز از آن دست بر نمی‌دارد. تنها بسته تشویقی كه خامنه ای به آن رضایت خواهد داد، بسته یی است كه بمب اتمی را هم شامل شود.

مریم رجوی تأكید كرد: رژیم آخوندی سالهاست تلاش می‌كند به طرق مختلف جامعه بین المللی را بفریبد و برای دستیابی به بمب اتمی زمان بخرد. ۱۱ سال بعد از افشای پروژه های اراك و نطنز و ۸ سال پس از افشای پروژه فردو توسط مقاومت ایران، و نقض مستمر قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد، هیچ جایی برای ادامه گفتگو با این رژیم باقی نمانده است. ادامه گفتگو، كمك به این رژیم برای دستیابی به بمب اتمی و فریب دادن جامعه جهانی است.
تشدید و همه جانبه كردن تحریم‌ها یك اقدام بسیار ضروری برای جلوگیری از دستیابی این رژیم به بمب اتمی است، اما راه حل نهایی و واقعی برای جلوگیری از تحقق كابوس اتمی شدن ملایان، تغییر رژیم توسط مردم و مقاومت ایران است. فرصت زیادی باقی نمانده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۹ اسفند۱۳۹۱ (۲۷ فوریه۲۰۱۳)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]