آبان-۱۸ ۱۳۹۱

ایران، ۲۱ اعدام طی دو روز

Catégories // اطلاعیه‌ها

ایران، ۲۱ اعدام طی دو روز

چرخه جنایت و كشتار همچنان با شتاب و بی‌وقفه از مردم ایران قربانی می گیرد. روز پنجشنبه ۱۸ آبان رژیم آخوندی پنج زندانی را در شیراز به دار آویخت. روز پیش از آن ۱۶ زندانی در تهران، شیراز، زرند و مشهد به دار آویخته شده بودند. تمامی احكام اعدام با موافقت خامنه ای ولی فقیه خون آشام نظام اجرا می شود. چرخه جنایت و كشتار همچنان با شتاب و بی‌وقفه از مردم ایران قربانی می گیرد. روز پنجشنبه ۱۸ آبان رژیم آخوندی پنج زندانی را در شیراز به دار آویخت. روز پیش از آن ۱۶ زندانی در تهران، شیراز، زرند و مشهد به دار آویخته شده بودند. تمامی احكام اعدام با موافقت خامنه ای ولی فقیه خون آشام نظام اجرا می شود. به این ترتیب شمار اعدام‌ها از ابتدای آبان ماه به ۴۵ تن و از ابتدای سال میلادی۲۰۱۲ به ۳۷۹ تن بالغ می شود. اعدام زندانیان سیاسی زیر عنوان قاچاقچیان مواد مخدر از شیوه های متداول و شناخته شده رژیم آخوندی است. همزمان بساط شكنجه و سر به نیست كردن زندانیان سیاسی ادامه دارد. روز ۱۶ آبان ستار بهشتی، زندانی سیاسی ۳۵ ساله، هشت روز بعد از دستگیریش در زیر شكنجه به شهادت رسید.

مریم رجوی، جامعه جهانی  به ویژه شورای امنیت ملل متحد را به اقدام فوری برای متوقف كردن روند فزاینده اعدام‌های جمعی، تجاوز و آزار جنسی در زندان‌ها و كشتار زندانیان در زیر شكنجه  فراخواند و خواستار تشكیل یك دادگاه بین المللی برای محاكمه سردمداران رژیم آخوندی و مسئولان اعدام و شكنجه در این رژیم قرون وسطایی شد. كسانی كه از سال‌های اول حاكمیت ملایان در  اعدام صد و بیست هزار مخالف سیاسی از جمله قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ و ترور مخالفان در داخل و خارج كشور دست داشته اند. وی افزود: سكوت و بی عملی در قبال كارنامه سیاه رژیم ایران كه به طور مكرر به جنایت علیه بشریت دست میزند، پایمال كردن ارزش‌های جهان شمولی است كه ملل متحد بر اساس آن‌ها بنیاد گذاشته شده است.مریم رجوی با تأكید بر اینكه هدف رژیم آخوندی از این اعدام‌های جنایتكارانه ایجاد رعب و جلوگیری از فوران خشم عمومی است از مردم سراسر كشور به ویژه جوانان خواست با اعتراض به این اعدام‌های وحشیانه و با كمك به خانواده های قربانیان به وظیفه انسانی و ملی خود قیام كنند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۸ آبان۱۳۹۱ (۸ نوامبر۲۰۱۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]