شهریور-۲۰ ۱۳۹۱

فراخوان به محكومیت قاطع اعدام‌های جمعی و اقدامات مؤثر بین المللی

Catégories // اطلاعیه‌ها

فراخوان به محكومیت قاطع اعدام‌های جمعی و اقدامات مؤثر بین المللی

خامنه ای، ولی فقیه خونخوار رژیم آخوندی، چند روز پس از كنفرانس غیر متعهدها اعدام‌های جمعی را از سر گرفته است. دژخیمان او تنها در روز شنبه ۱۸ شهریور، ۱۱ زندانی را در زندان اوین حلق آویز كردند. شمار دیگری از زندانیان در انتظار اعدام قرار دارند. غلامرضا خسروی یكی از این زندانیان صرفا به خاطر كمك مالی به تلویزیون سیمای آزادی، محكوم به اعدام شده است. خامنه ای، ولی فقیه خونخوار رژیم آخوندی، چند روز پس از كنفرانس غیر متعهدها اعدام‌های جمعی را از سر گرفته است. دژخیمان او تنها در روز شنبه ۱۸ شهریور، ۱۱ زندانی را در زندان اوین حلق آویز كردند. شمار دیگری از زندانیان در انتظار اعدام قرار دارند. غلامرضا خسروی یكی از این زندانیان صرفا به خاطر كمك مالی به تلویزیون سیمای آزادی، محكوم به اعدام شده است.

در میان اعدام شدگان و محكومان به اعدام شماری از شهروندان محروم و مصیبت دیده افغانستان نیز دیده می‌شوند.مریم رجوی، با تأكید بر اینكه این اعدام‌های وحشیانه، جمعی و خودسرانه از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است، جامعه جهانی به‌ویژه شورای امنیت، دبیركل و كمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، اتحادیه اروپا، دولت آمریكا و عموم سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر را به محكومیت قاطع رژیم ایران و اقدام‌های مؤثر بین المللی برای توقف خونریزی و جنایت فراخواند و خواستار محاكمه خامنه‌ای و دیگر سردمداران رژیم به اتهام جنایت علیه بشریت شد. وی افزود: همچنان‌كه مقاومت ایران بارها اعلام كرده است، مردم ایران بهای مراودات دیپلوماتیك رژیم ضدبشری آخوندی و اجلاس‌هایی مانند كنفرانس غیر متعهدها را با اعدام و شكنجه و سركوب می پردازند، لذا انتطار طبیعی مردم ایران از جامعه جهانی و شخص دبیركل ملل متحد یك عكس العمل قاطع علیه موج جدید اعدام‌های جمعی است. این اعدام‌ها یك هفته پس از بازگشت دبیركل و معاون سیاسی اش از تهران صورت می‌گیرد.مریم رجوی تأكید كرد ادامه معاملات اقتصادی و مراودات دیپلوماتیك با فاشیسم خونریز مذهبی حاكم بر ایران تنها به ماشین اعدام و شكنجه و ترور و دستیابی به سلاح اتمی سوخت می‌رساند. وی از همه كشورهای جهان خواست، همچون دولت كانادا همه روابط اقتصادی و سیاسی خود را با رژیم ایران قطع كنند و از مبارزه مردم ایران برای دموكراسی و آزادی حمایت كنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹ شهریور ۱۳۹۱(۹ سپتامبر۲۰۱۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]