بهمن-۱۹ ۱۳۹۷

ایرانیان در پاریس تظاهراتی برای تغییر رژیم در کشورشان برگزار کردند

Catégories // در رسانه‌ها

ایرانیان در پاریس تظاهراتی برای تغییر رژیم در کشورشان برگزار کردند

یورونیوز- ایرانیان در پاریس تظاهراتی برای تغییر رژیم در کشورشان برگزار کردند. در پاریس یک گروه ایرانی تظاهراتی برای تغییر رژیم برگزار کرد. اکثر آن‌ها ایرانیانی بودند که در فرانسه زندگی می‌کنند. تظاهرکنندگان خواهان ریاست جمهوری مریم رجوی رهبر شورای ملی مقاومت ایران هستند. مریم رجوی گفت «تغییر رژیم نزدیک است.».

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]