• صفحه اول / در رسانه‌ها / تلویزیون العربیه: فراخوان رهبر اپوزیسیون ایران به تعیین یک هیئت تحقیق بین‌المللی در مورد قربانیان اعترضات
آبان-۲۵ ۱۳۹۸

تلویزیون العربیه: فراخوان رهبر اپوزیسیون ایران به تعیین یک هیئت تحقیق بین‌المللی در مورد قربانیان اعترضات

Catégories // در رسانه‌ها

تلویزیون العربیه: فراخوان رهبر اپوزیسیون ایران به تعیین یک هیئت تحقیق بین‌المللی در مورد قربانیان اعترضات

مریم رجوی رهبر اپوزیسیون ایران، جوانان را به حمایت از تظاهرکنندگان در شهرهای ایران در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین توسط سردمداران رژیم (ایران) فراخواند. شایان یادآوریست که دامنه اعترضات در ایران گسترده شده و تعدادی از شهرها را در مرکز کشور و سایر نقاط در برگرفته است. در خلال این اعتراضات معترضان شعارهایی با خواست سرنگونی رژیم سردادند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]