بهمن-۱۶ ۱۳۸۹

وحشت رژیم از امواج آزادیخواهی و تلاش برای سمت دادن به سوی ارتجاع مذهبی

Catégories // اطلاعیه‌ها

وحشت رژیم از امواج آزادیخواهی و تلاش برای سمت دادن به سوی ارتجاع مذهبی

و در عین حال تلاش مذبوحانه برای دست ‌اندازی به قیامهای مردم منطقه و سمت دادن آنها به سوی ارتجاع و بنیادگرایی و به خدمت گرفتن آنها در راستای منافع رژیمش توصیف كرد.و در عین حال تلاش مذبوحانه برای دست ‌اندازی به قیامهای مردم منطقه و سمت دادن آنها به سوی ارتجاع و بنیادگرایی و به خدمت گرفتن آنها در راستای منافع رژیمش توصیف كرد. 

مریم رجوی افزود: خامنه ای در یك تدافع هراس آلود از تأثیر جنبش های آزادیخواهانه مصر و تونس به سرپوش گذاشتن بر سركوب و اختناق و كشتار و غارتگری و فقر و نابرابری دهشتناك در ایران پرداخت و به نحو مضحكی مدعی شد، محبوبیت سران رژیم در ردیف اول است، زندگی سران رژیم پایین تر از زندگی متوسط مردم است، كارنامه‌ رژیم‌ چنان است كه اگر به دست سایر مسلمانان برسد آن‌ها نیز شبیه همین نظام را می‌سازند، قانون اساسی‌اش آنقدر پیشرفته است كه غرب در برابر آن جذابیت‌اش را از دست می‌دهد، مردم سالاری به حدی است كه از ۳۲ سال پیش تا به حال فضای آزاد، انتقاد، تذكر ،مخالفت و اعتراض برای مردم باز بوده و هست، همه مقام‌هایش انتخابی است و ولی فقیه را هم منتخبان مردم عزل و نصب می‌كنند.مریم رجوی خاطر نشان كرد: این پایه از دروغ‌گویی و وارونه‌كردن واقعیتها، دست و پا زدن‌های بی‌حاصل برای حفظ نظام پلید آخوندی است. كما اینكه اعدام‌های بی‌وقفه كه شمار آن فقط در یك ماه گذشته به ۹۰ مورد رسیده، برای جلوگیری از امواج نارضایتی مردمی است كه رژیم بخوبی میداند كه اگر كوچكترین شكافی در سركوب و اختناق ایجاد شود، یك شبه حكومتش را به زباله دان تاریخ خواهند فرستاد.  وی افزود: تردیدی نیست رژیمی كه صدها برابر دیگر دیكتاتوری‌ها مرتكب جنایت و غارت و تبهكاری شده، در برابر نارضایتی انفجاری جامعه و  نیروی عظیم آزادی‌خواهی مردم ایران دوام نخواهد آورد. نه در خاورمیانه و نه در هیچ كجای دیگر جهان، هیچ رژیمی به اندازه فاشیسم دینی حاكم بر ایران مورد خشم و نفرت مردم نیست. نفرتی كه دامنه اش به مردم عراق و افغانستان و دیگر كشورهای منطقه كه قربانی سركوبگری و صدور تروریسم و بنیادگرایی این رژیم شده اند نیز كشیده شده است.مریم رجوی افزود: خامنه ای با دجالیت و با زدن برچسب ”انقلاب اسلامی” به  قیام مردم مصر و تونس گفت؛ این قیام از مساجد شروع شده و شعارهای آن دینی از جمله“ ‘الله اكبر“ و آنرا ”بیداری باصطلاح اسلام” ناشی از حاكمیت سیاه آخوندها در ایران توصیف میكند و تلاش می كند این قیام‌ها را انعكاس صدای ”انقلاب اسلامی” ایران وانمود كند.اما حقیقت اینست كه سه دهه سوابق ننگین آخوندها در صدور ارتجاع و تروریسم به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا, ماهیت این رژیم قرون وسطایی را به خوبی برملا كرده و این تشبثها تنها بر تنفر مردم منطقه از این رژیم می افزاید. چنانكه اظهارات دجالگرانه امروز خامنه ای و اظهارات سایر سردمداران رژیم در روزهای اخیر، با انزجار مردم و گروههای سیاسی مصر مواجه شده و هر گونه ارتباط خواست‌های آزادیخواهانه خود با دیكتاتوری سیاه حاكم بر ایران را به شدت رد و محكوم كردند. 
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵ بهمن ۱۳۸۹(۴ فوریه ۲۰۱۱)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]