• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / گروه كار بازداشت‌های خودسرانه برای دومین بار شرایط لیبرتی و اشرف را مترادف زندان ارزیابی می‌كند
آذر-۲۵ ۱۳۹۱

گروه كار بازداشت‌های خودسرانه برای دومین بار شرایط لیبرتی و اشرف را مترادف زندان ارزیابی می‌كند

Catégories // اطلاعیه‌ها

گروه كار بازداشت‌های خودسرانه برای دومین بار شرایط لیبرتی و اشرف را مترادف زندان ارزیابی می‌كند

در پی انتشار دومین نظریه گروه كار بازداشت‌های خودسرانه ملل متحد، كه شرایط اشرف و لیبرتی را مترادف با بازداشتگاه و ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام كرده است،

مریم رجوی این نظریه را سند شرمساری همه طرف‌هایی توصیف كرد كه با فریب و دروغ و دورویی، یك بی خانمانی اجباری و انتقال به زندان لیبرتی را به مجاهدان آزادی ایران تحمیل كردند. در پی انتشار دومین نظریه گروه كار بازداشت‌های خودسرانه ملل متحد، كه شرایط اشرف و لیبرتی را مترادف با بازداشتگاه و ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام كرده است، مریم رجوی این نظریه را سند شرمساری همه طرف‌هایی توصیف كرد كه با فریب و دروغ و دورویی، یك بی خانمانی اجباری و انتقال به زندان لیبرتی را به مجاهدان آزادی ایران تحمیل كردند. مریم رجوی گفت متأسفانه همه این اعمال غیرقانونی و ظالمانه به كمك نماینده ویژه دبیركل در عراق صورت گرفته است كه آشكارا در جانبداری از دولت دست نشانده آخوندها در عراق عمل میكند.
مریم رجوی با تاكید بر اینكه طبق این نظریه، نقض حقوق بنیادین ساكنان اشرف و لیبرتی و تبدیل این كمپ‌ها اكنون به بازداشتگاه به مكانیزم‌ها و ارگان‌های ذیربط حقوق بشری ارجاع داده شده است، خاطر نشان كرد: زندان لیبرتی بلادرنگ باید با لغو محاصره و همه محدودیت‌های ضد انسانی و غیر قانونی، كمپ پناهندگی با پرچم ملل متحد اعلام شود. این امر، اقدام بلادرنگ دولت آمریكا ، اتحادیه اروپا ، دبیركل ملل متحد، كمیسر عالی پناهندگان و كمیسر عالی حقوق بشر را می طلبد.مقاومت ایران قویاً از شورای امنیت ملل متحد می خواهد، به جای اظهارات بسیار مغرضانه و عاری از واقعیت مارتین كوبلر در ۲۹ نوامبر شورای امنیت علیه پناهندگان بیدفاع در اشرف و لیبرتی، دو گزارش تخصصی گروه كار بازداشت‌های خودسرانه شورای حقوق بشر مجمع عمومی ملل متحد را ملاك قرار دهد.دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه ۱۰ آذر ۱۳۹۱ سخنان شرم آور كوبلر را اخلال و خرابكاری عمدی در گفتگوها و توافقات فروش اموال اشرف، همراه با كتمان حقایق، دروغ‌های آشكار و نقض حقوق پناهندگان به منظور تامین منافع فاشیسم دینی حاكم بر ایران و حكومت دست نشانده اش در عراق، اعلام كرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵ آذر ۱۳۹۱ (۱۵ دسامبر۲۰۱۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]