• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / مریم رجوی: فراخوان به اقدام فوری برای جلوگیری از تخریب مزار شهیدان قتل عام ۶۷ و نابودی آثار آن
مرداد-۰۵ ۱۳۹۷

مریم رجوی: فراخوان به اقدام فوری برای جلوگیری از تخریب مزار شهیدان قتل عام ۶۷ و نابودی آثار آن

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی: فراخوان به اقدام فوری برای جلوگیری از تخریب مزار شهیدان قتل عام ۶۷ و نابودی آثار آن

وی افزود در حالی‌كه تلاش‌های رژیم آخوندی برای جلوگیری از گسترش جنبش دادخواهی و به فراموشی سپردن قتل عام زندانیان سیاسی به جایی نرسیده، مذبوحانه در صدد است با از بین بردن آثار این قتل عام، گریبان خود را از عواقب این نسل كشی و جنایت بزرگ علیه بشریت برهاند.
مریم رجوی هشدار داد تخریب مزار شهیدان، چه به‌خاطر شكنجه روانی، جمعی و وحشیانه خانواده‌های شهیدان و چه به‌خاطر از بین بردن آثار جنایت علیه بشریت، خود جنایت بزرگی است كه مسئولان و دست اندركاران آن باید در مقابل عدالت پاسخگو باشند.
رژیم ضد بشری آخوندی در هفته های اخیر مزارهای شهیدان قتل عام و دیگر شهیدان دهه ۶۰ در اهواز را با خاك یكسان كرده و با جاده سازی در صدد نابودی هرگونه اثری از این مزارهاست. قبل از این دژخیمان در تیرماه سال گذشته مزارهای مجاهدین در گورستان وادی رحمت تبریز را تخریب کردند. ماه پیش از آن نیز گورهای جمعی شهیدان قتل عام و دیگر شهیدان مجاهد خلق درگورستان بهشت رضا در مشهد بدستور سردمداران رژیم تخریب شده بود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
5 مرداد ۱۳۹۷ (۲۷ژوییه ۲۰۱۸)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]