شهریور-۲۶ ۱۳۹۳

دیدار مریم رجوی با هانری لکرک در مقر مقاومت ایران

Catégories // دیدارها

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]