مرداد-۱۰ ۱۳۹۵

ملاقات مريم رجوی با پرزيدنت محمود عباس

Catégories // دیدارها

ملاقات مريم رجوی با پرزيدنت محمود عباس

پرزيدنت محمود عباس در اين ديدار بر ضرورت مبارزه با بنيادگرايی و تروريسم در منطقه تاكيد كرد و آخرين تحولات در خاورميانه به‌ويژه مسائل مربوط به فلسطين و ابتكار فرانسه در اين رابطه را باطلاع مریم رجوی رساند. 
مریم رجوی ضمن تقدير از همبستگی مقاومت فلسطين و رهبر آن با مردم و مقاومت ايران، پيروزی‌های دولت فلسطين را تبريك گفت و برای تحقق آرمان مردم فلسطين آرزوی موفقيت كرد. وی با تاكيد بر اينكه رژيم ايران منشاء اصلی تفرقه و بنيادگرايی و تروريسم در همه منطقه بخصوص عراق، سوريه، لبنان، يمن و هم‌چنين فلسطين است گفت اما امروز رژيم آخوندی در منتهای ضعف بسر می‌برد و بيش از هميشه شكننده و آسيب‌پذير است. واقعيتی كه آنرا بخوبی در واكنش‌های ديوانه‌وار و هيستريك سردمداران و رسانه‌های رژيم در رابطه با گردهمايی ۹ژوئيه مقاومت ايران، می‌توان ديد.
مریم رجوی تاكيد كرد اين رژيم بيش از هرچيز از همبستگی و اتحاد مردم و مقاومت ايران با كشورها و ملت‌های منطقه هراسناك است. لذا كشورهای منطقه و مردم و مقاومت ايران، بايد با اتحاد عمل منطقه را از شر بنيادگرايی خلاص كنند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]