شهریور-۰۴ ۱۳۹۷

ديدار مریم رجوی با پاتریک کندی

Catégories // دیدارها // فعاليت‌ها

ديدار مریم رجوی با پاتریک کندی

در این دیدار وضعیت بحرانی رژیم آخوندی، استمرار قیام ها در ایران و هم‌چنین توسل رژیم به شیوه‌های تروریستی برای برون رفت از بحران‌ها که بیانگر فاز پایانی رژیم می‌باشد مورد گفتگو قرار گرفت.
مریم رجوی در این ملاقات توضیحات مبسوطی پیرامون شرایط کنونی ایران، استمرار قیام و هم‌چنین نقش کانون‌های شورشی در گسترش قیام داد و تاکید نموندکه رژیم هیچ راه برون رفتی از بحران‌هایی که تمامیت رژیم را احاطه کرده ندارد و قیام مردم ایران تا سرنگونی رژیم ادامه خواهد داشت.

پاتریک کندی با اشاره به توطئه های تروریستی اخیر رژیم علیه مجاهدین در آلبانی، فرانسه و بلژیک و هم‌چنین دستگیری دو تن از جاسوسان وابسته به رژیم در آمریکا گفت این وقایع نشان می‌دهد که مجاهدین تنها تهدید موجودیت رژیم و تنها آلترناتیو قابل اتکا در مقابل آن هستند. هیچ سابقه و ردی از هیچ جریان دیگری که بتواند مدعی آلترناتیو بودن باشد، وجود ندارد. وی تاکید کرد آلترناتیو واقعی که مشعل مقاومت را زنده نگه داشته مجاهدین هستند که با دو دیکتاتوری شاه و ساواک منفور آن و با تئوکراسی حاکم بر ایران برای آزادی مبارزه کردند. این استمرار در مبارزه با دیکتاتوری بیانگر اعتقاد عمیق مجاهدین در عمل به دمکراسی است.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]