اسفند-۱۳ ۱۳۹۰

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

Catégories // اطلاعیه‌ها

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

• برای كنترل و اطمینان دولت اردن، این قطعه زمین به‌وسیله ساكنان سیاج كشی می شود و ساكنان تا رفتن به كشورهای ثالث آن را ترك نمی‌كنند مگر بیماری كه معالجه او در داخل سیاج امكانپذیر نباشد

• برای كنترل و اطمینان دولت اردن، این قطعه زمین به‌وسیله ساكنان سیاج كشی می شود و ساكنان تا رفتن به كشورهای ثالث آن را ترك نمی‌كنند مگر بیماری كه معالجه او در داخل سیاج امكانپذیر نباشد

• به این وسیله نیازی به بازداشتگاه لیبرتی و دردسرها و مشكلات زنجیره یی آن نخواهد بود. منتهای انعطاف و حسن‌نیت مقاومت ایران و ساكنان اشرف اثبات می شود و دولت عراق نیز به حداكثر مطلوب خود می رسد.

•این طرح نیازمند تصویب بودجه و هیچ هزینه‌یی از جانب سازمان ملل متحد، آمریكا و اتحادیه اروپا نیست. تسطیح زمین، نصب چادر، تأمین لجستیك و خدمات و مصالح مورد نیاز تحت نظارت مقام‌های اردنی به‌طور كامل با هزینه ساكنان انجام می شود و انتقال ژنراتورهای برق از اشرف صورت می‌گیرد. داراییهای غیر منقول ساكنان اشرف، تحت نظر و با حكمیت سازمان ملل و آمریكا به فروش می‌رسد و صرف هزینه های جابه‌جایی و انتقال ساكنان به كشورهای ثالث می شود.

• مریم رجوی مصرانه از خانم كلینتون، دبیركل بانكیمون، خانم اشتون، آنتونیو گوترز، خانم پیلای و رئیس صلیب سرخ خواست با اعلام موافقت و حمایت از این جابه‌جایی، برای همیشه به بحران اشرف و كشتار ساكنان آن خاتمه دهند.


در حالیكه هنوز دو ماه به ضرب الاجل بستن اشرف در پایان آوریل كه نخست وزیر عراق اعلام كرده بود، باقی مانده است، مقامهای عراقی تهدید به جابه‌جایی اجباری ساكنان اشرف به لیبرتی را آغاز كرده اند. هیچیك از اطمینانهای حداقل كه ساكنان اشرف درخواست كرده بودند، فراهم نشده و آنها به‌طور عملی دو گزینه بیشتر ندارند: قتل عام و مرگ یكباره در اشرف یا مرگ تدریجی در مكانی به نام لیبرتی آنهم تحت نام و نظارت ملل متحد. محلی كه از سوی اتحادیه جهانی وكلا كه بیش از دو میلیون حقوقدان را در ۱۱۰ كشور نمایندگی می كند، از سوی كمیته بین المللی عدالت كه بیش از ۴۰۰۰ پارلمانتر را در ۴۱ كشور از جمله اكثریت اعضای ۳۰ مجلس قانونگذاری نمایندگی می كند، از سوی بیش از ۱۰ هزار شهرداران اروپایی در فرانسه و بلژیك و ایتالیا و از سوی شخصیتهای برجسته سیاسی و نظامی و قضایی ایالات متحده یك زندان یا ارودگاه كار اجباری توصیف شده است. كمیته بین المللی در جستجوی عدالت در اطلاعیه اول مارس خود خاطرنشان كرد:« بر خلاف اطلاعیه ۳۱ ژانویه و وعده های نماینده ویژه دبیركل، به هیچوجه استانداردهای انساندوستانه و حقوق بشری را تأمین نمی‌كند و یك مجموعه به‌شدت فرسوده است كه باید به طور كامل بازسازی شود. این محل با حضور گسترده نیروهای مسلح عراقی و دوربین‌های متعدد جاسوسی و ممنوعیت رفت و آمد بواقع یك زندان است. این همان چیزی است كه انزجار جامعه جهانی از كنگره آمریكا تا پارلمان اروپا را برانگیخته است». این در حالیست كه كمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد ساكنان اشرف را «به طور رسمی پناهجویان تحت قانون بین المللی» و «افراد مورد نگرانی مستقیم» شناخته كه «باید از حمایتهای پایه ایی امنیت و رفاه برخوردار باشند. این شامل هر گونه اخراج یا برگرداندن به مرزها و سرزمین‌هایی است كه جان و آزادی آنها در خطر باشد».كمیساریا در اطلاعیه اول مارس ۲۰۱۲ خود اعلام كرد «هرگونه جابه‌جایی ساكنان به خارج از اشرف باید بر پایه داوطلبانه و با آزادی رفت و آمد كه مطلوبترین وضعیت در محل جدید است همراه باشد». شایان یادآوری است كه آقای مارتین كوبلر، نماینده ویژه دبیركل، در نامه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۱ خود به ساكنان اشرف نوشته بود:-«دولت جمهوری عراق, در بالاترین سطوح, به ملل متحد تضمین‌های خود را داده است كه سلامت و امنیت شما را هم در رفت و آمد از كمپ اشرف به لیبرتی و در خود كمپ لیبرتی تضمین می كند تا زمان آن فرا برسد كه شما عراق را ترك كنید».-«به‌عنوان ”پناهجو“، شما تحت قانون بین الملل سزاوار خواهید بود كه از حمایتهای پایه‌یی و سلامتی برخوردارباشید». -«من از تقاضای شما برای محترم شمردن حریم خصوصی خودتان، بهویژه در رابطه با زنان، آگاه هستم. من تلاش‌های خودم را با دولت جمهوری عراق در این زمینه برای ایجاد ترتیبات مناسب، با توافق دولت جمهوری عراق، كه حاكمیت عراق را نیز محترم بشمارد، ادامه میدهم».-«در مورد سایر موضوعات، مانند دارایی‌ها و مایملك، ما به گفتگوها برای رسیدن به یك راه حل كه به حقوق ساكنان بر مایملكشان به نحو سازمانیافته‌یی بر اساس قانون عراق احترام بگذارد، ادامه میدهیم».متأسفانه هیچیك از این موارد تا به‌حال به نحوی كه رضایت و اعتماد ساكنان را جلب كند، انجام نشده است.همچنین، آقای كوبلر در مورد ترتیبات انتقال اولین گروه ۴۰۰ نفری از اشرف به لیبرتی، در نامه ۲۶ بهمن خود به ساكنان اشرف فقط درباره یك ایستگاه پلیس در داخل كمپ نوشته بود در حالیكه اكنون معلوم شده است ۶ پست اضافی دیگر پلیس با مأموران عراقی مسلح به تیربار نیز در داخل كمپ وجود دارد كه شبانه روز ۵۰ الی ۶۰ بار گشت می‌زنند. آقای كوبلر نوشته بود: كلیه اجناس ۴۰۰ نفر منتقل خواهد شد. در حالی‌كه هنوز از روز ۲۸ بهمن تا كنون بیش از دو سوم اجناس بار زده شده، منتقل نشده اند.آقای كوبلر نوشته بود: ساكنان تجهیزات پزشكی خود را به لیبرتی خواهند برد. در حالی‌كه اكنون معلوم شده است عیناً با الگوی مشابه در اشرف دولت عراق می‌خواهد تجهیزات پزشكی را در اختیار خود بگیرد.هیچ یك از قول‌های پیشین در عمل محقق نشده است. علاوه بر آن همچنانكه آلخو ویدال كوادراس، نایب رئیس پارلمان اروپا و رئیس كمیته بین المللی در جستجوی عدالت، در اول مارس اعلام كرد یك «كارزار دروغپردازی علیه ساكنان لیبرتی و زمینه‌سازی برای جابه‌جایی اجباری سایر ساكنان اشرف به لیبرتی» به‌راه افتاده است«كه می‌خواهد ساكنان لیبرتی را مقصر این وضعیت جلوه دهد». -«ادعا می‌شود: ساكنان در منابع فاضلاب به طور عمدی خرابكاری كرده و عكس‌های آن را به سراسر دنیا مخابره كرده اند. آن‌ها ژنراتورها را هم خراب كرده اند. منابع آب را تخلیه كرده اند. زباله‌ها را به طور‌عمدی پراكنده اند. برخی حتی انگشتان خود را سمباده كشیده اند تا اثر انگشت آن‌ها محو شود. آن‌ها در ابتدا مانع ورود دو تانكر فاضلاب و دو تانكر آب و دو ماشین جمع آوری زباله به كمپ لیبرتی شدند. آن‌ها با كمیساریا همكاری نمی‌كنند و درخواست نامه های آن را امضا نمی‌كنند و انگشت‌های خود را سمباده كشیده اند». این اتهام‌ها آشكارا، غیرمنطقی و غیر عقلانی است و روشن است كه این دروغ‌های ظالمانه و مغرضانه چه اهدافی را دنبال می كند. اما پس از اینكه این اتهام‌ها از سوی نماینده ویژه با نماینده ساكنان در خارج و در لیبرتی در ۲۲ و ۲۳ فوریه در میان گذاشته شد. آن‌ها جواب‌های منطقی و قانع كننده مكتوب و شفاهی به او دادند. اسناد موجود است».-« تحقیقات نشان می دهد كه دروغپردازی‌ها علیه ساكنان لیبرتی نه تنها به طور مطلق كذب است بلكه آن‌ها به‌رغم امكانات بسیار محدود در ۱۰روز گذشته از هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت كمپ كوتاهی نكردند. اتهام راه ندادن تانكرهای آب و زباله و فاضلاب مسخره است. ورودی‌های كمپ به طور كامل در دست نیروهای عراقیست و ساكنان نمی‌توانند مانع ورود شوند. حقیقت اینست كه ۲۳ فوریه همزمان با حضور آقای كوبلر و نماینده دولت عراق در یك اقدام نمایشی دو تانكر آب كشاورزی و دو تانكر فاضلاب كه پر و غیرقابل استفاده بوده و دو ماشین زباله به داخل لیبرتی رفته اند. تانكرهای آب و فاضلاب قابل استفاده نبوده و خودروی زباله بخشی از زباله‌های باقی مانده از قبل از ورود ساكنان را با خود برده است».-«همزمان با این دروغپردازی‌ها، تلاش‌های جدیدی از سوی دولت عراق برای انتقال گروه‌های دیگری از ساكنان به لیبرتی صورت گرفته است. آنها اعلام كرده اند كه گروه‌های بعدی باید به‌زودی به لیبرتی منتقل شوند و روز ۲۸ فوریه نیز چند ساعت قبل از تماس آقای كوبلر با نمایندگان پارلمان اروپا یك ژنرال عراقی به ساكنان اشرف مراجعه كرده و آن‌ها را به جابه‌جایی اجباری تهدید كرده است. برای من سخت است ارتباطی بین این دو موضوع قائل نباشم. از یكسو باید بر خرابی‌های لیبرتی سرپوش گذاشت و عكس‌های روتوش شده از آن توزیع كرد و مدعی شد لیبرتی تا چند هفته پیش ۵۰۰۰۰ سرباز آمریكایی را جا می‌داده است و از سوی دیگر تقصیر خرابی‌های كنونی را به گردن ساكنان انداخت و آنگاه مجوز سیاسی و اخلاقی انتقال یك گروه جدید به زندان لیبرتی را صادر كرد» .-«كمیته بین المللی درجستجوی عدالت ضمن ابراز تأسف عمیق از كارزار پخش اطلاعات دروغ علیه ساكنان لیبرتی و ضمن حمایت تمام عیار از اطمینانهای حداقل ساكنان و تأكید بر اینكه تا تضمین این حداقل‌ها، به‌ویژه خروج كامل نیروهای مسلح عراقی و جمع شدن دوربینهای جاسوسی، دیگر كسی نباید به لیبرتی منتقل شود، از دبیركل ملل متحد می خواهد یك گروه تحقیق مستقل كه مورد اعتماد ساكنان هم باشد، تعیین نماید تا در مورد این اطلاعات دروغ تحقیق كند و اجازه ندهد این كارزار شیطان سازی و عدم بیطرفی مقام‌های رسمی ملل متحد زمینه ساز جابه‌جایی اجباری و یك كشتار دیگر علیه ساكنان در اشرف باشد. علاوه بر این ما از دبیركل و نماینده ویژه می‌خواهیم، امكان بازدید یك هیأت از پارلمان اروپا را در اولین فرصت ممكن از لیبرتی و اشرف فراهم كند تا آن‌ها خود به طور مستقیم وضع را از نزدیك ملاحظه نموده و حقیقت را به طور مستقیم دریابند» .مریم رجوی، در ۱۰ و ۱۲ اسفند با ارسال نامه های جداگانه برای دبیركل بانكیمون ، بارونس اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا؛ و آنتونیو گوترز، كمیسر عالی پناهندگان، با جلب توجه نسبت به كارزار شیطان سازی و پخش اطلاعات دروغ برای جابه‌جایی اجباری و توسل به خشونت و مقصر جلوه دادن قربانی، خواستار مداخله بلادرنگ و حمایت آنها از اطمینانهای حداقل برای انتقال ساكنان اشرف به لیبرتی شد. از جمله خروج مأموران عراقی مسلح به تیربار از ۷ نقطه در داخل محوطه تنگ و كوچك كمپ، كه حدود ۱۰۰۰ زن مسلمان در آن سكونت خواهند كرد، دسترسی آزادانه و مستقیم به خدمات پزشكی و وكیلان و خانواده‌هایشان، آزادی رفت و آمد، انتقال خودروها و اموال منقول از اشرف به لیبرتی یا انتقال آن‌ها به خارج از عراق و فروش مالكیتهای غیرمنقول در اشرف تحت نظارت ملل متحد و بازپرداخت آن برای هزینه های انتقال و باز اسكان در كشورهای ثالث.این اطمینانهای حداقل، مشروع و قانونی هیچ تعارضی با حاكمیت دولت عراق ندارد و موافقت نكردن با آن آشكارا حاكی از نیات شوم برای به زانو در آوردن و انهدام اپوزیسیون ایران یا قتل عام در اشرف است. از این رو، مریم رجوی در ۱۲ اسفند به خانم كلینتون اطلاع داد در صورتی كه اطمینان‌های حداقل در كمپ لیبرتی تأمین نشود، همه ساكنان اشرف و لیبرتی اگر دولت عراق جلوگیری نكند، آماده اند درماه مارس عراق را با اموال منقولشان ترك كنند و با نظارت صلیب سرخ و كمیساریا با هزینه خودشان به‌طور موقت در منطقه مرزی اردن مستقر شوند. جایی كه در زمان جنگ در سال ۲۰۰۳ صلیب سرخ و سازمان ملل برای پذیرش ده‌ها هزار پناهجو چادر زده بودند.برای كنترل و اطمینان دولت اردن ، این قطعه زمین به‌وسیله ساكنان سیاج كشی می شود و ساكنان تا رفتن به كشورهای ثالث آن را ترك نمی كنند مگر بیماری كه معالجه او در داخل سیاج امكانپذیر نباشد. به این وسیله نیازی به بازداشتگاه لیبرتی و دردسرها و مشكلات زنجیره‌یی آن نخواهد بود. منتهای انعطاف و حسن نیت مقاومت ایران و ساكنان اشرف اثبات می شود و دولت عراق نیز به حداكثر مطلوب خود می رسد. این طرح نیازمند تصویب بودجه و هیچ هزینه‌یی از جانب سازمان ملل متحد و آمریكا و اتحادیه اروپا نیست. تسطیح زمین، نصب چادر، تأمین لجستیك و خدمات و مصالح مورد نیاز تحت نظارت مقامات اردنی به طور كامل با هزینه ساكنان انجام می شود و انتقال ژنراتورهای برق از اشرف صورت می‌گیرد. دارایی‌های غیرمنقول ساكنان اشرف، تحت نظر و با حكمیت یونامی و سفارت ایالات متحده در بغداد به فروش می‌رسد و صرف هزینه های جابه‌جایی و انتقال ساكنان به كشورهای ثالث می شود. مریم رجوی مصرانه از خانم كلینتون، دبیركل بانكیمون، خانم اشتون، آنتونیو گوترز، خانم پیلای و رئیس صلیب خواست با اعلام موافقت و حمایت از این جابه‌جایی، برای همیشه به بحران اشرف و كشتار ساكنان آن خاتمه دهند.مریم رجوی افزود: انتقال همه ساكنان اشرف به لیبرتی همچنین می‌تواند به بیابان‌های مرزی دیگر كشورهای همجوار عراق (تركیه، عربستان سعودی و كویت) صورت بگیرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۳ اسفند ۱۳۹۰ (۳ مارس ۲۰۱۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]