• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / مریم رجوی درگذشت نلسون ماندلا را به مردم آفریقای جنوبی و به همه مبارزان علیه تبعیض و بیعدالتی در سراسر جهان تسلیت می گوید
آذر-۱۵ ۱۳۹۲

مریم رجوی درگذشت نلسون ماندلا را به مردم آفریقای جنوبی و به همه مبارزان علیه تبعیض و بیعدالتی در سراسر جهان تسلیت می گوید

Catégories // اطلاعیه‌ها

مریم رجوی درگذشت نلسون ماندلا را به مردم آفریقای جنوبی و به همه مبارزان علیه تبعیض و بیعدالتی در سراسر جهان تسلیت می گوید

ماندلا كه الهام بخش مبارزه خستگی ناپذیر علیه ظلم و بی‌عدالتی بود و در این راه خود سالیان زندان و تبعید را تحمل كرده بود، همواره می‌گفت كه همه چیز تا زمانی كه انجام شود غیرممكن می نماید.
او سرانجام غیرممكن را در سرزمین خود ممكن ساخت. دور نیست روزی كه عدالت, آزادی و صلح برابری در ایران تحت فاشیسم مذهبی هم حاكم گردد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵آذر۱۳۹۲ (۶ دسامبر۲۰۱۳)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]