تیر-۱۲ ۱۳۹۱

مریم رجوی از تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا استقبال میكند

Catégories // اطلاعیه‌ها

مریم رجوی از تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا استقبال میكند

مریم رجوی از اعمال تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه فاشیسم دینی حاكم بر ایران به مثابه یك قدم ضروری برای جلوگیری از دستیابی این رژیم به بمب اتمی، استقبال كرد و خواستار اجرای كامل و بی شكاف آن و پیوستن سایر كشورها به اتحادیه اروپا در اعمال این تحریم‌ها شد. 

مریم رجوی از اعمال تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه فاشیسم دینی حاكم بر ایران به مثابه یك قدم ضروری برای جلوگیری از دستیابی این رژیم به بمب اتمی، استقبال كرد و خواستار اجرای كامل و بی شكاف آن و پیوستن سایر كشورها به اتحادیه اروپا در اعمال این تحریم‌ها شد. وی تأكید كرد كه ضروری است این تحریم‌ها به عنوان اهرمی برای واداشتن آخوندها به برچیدن كامل برنامه اتمی به كار رود. وگرنه مردم ایران هرگونه كوتاه آمدن از قطعنامه‌های شورای امنیت و به رسمیت شناختن غنی‌سازی اروانیوم توسط این رژیم را مطلقاً نمی‌پذیرند. مریم رجوی افزود:  مقاومت ایران از ۲۵ سال پیش و به ویژه از سال ۲۰۰۲ پس از اینكه سایت‌های اتمی نطنز و اراك را افشا كرد، خواستار این تحریم‌ها بوده است و صلح و آرامش در منطقه و در سطح بین المللی از این تأخیر خسارات زیادی دیده است.مریم رجوی با یادآوری اینكه بخش عمده اقتصاد ایران به ویژه واردات و صادرات در دست سپاه پاسداران است، تأكید كرد ؛اعمال تحریم‌های همه جانبه نه تنها به‌خاطر پروژه‌های اتمی رژیم بلكه به‌خاطر نقض وحشیانه حقوق بشر و صدور تروریسم بیش از همیشه ضروری است و باید علاوه بر نفت، عرصه‌های بانكی، تجاری و تكنولوژیك این رژیم را نیز دربرگیرد.دستیابی به بمب اتمی، بخشی از استراتژی دیكتاتوری مذهبی برای بقا است و هرگز از آن دست نمی‌كشد. به همین خاطر است كه مذاكرات با این رژیم به‌رغم همه امتیازها و انعطافهای كشورهای ۵ بعلاوه ۱ به هیچ كجا نرسیده است. از این رو هر چند اعمال تحریم‌ها یك جزء ضروری و غیرقابل صرفنظر كردن برای متوقف كردن پروژه تسلیحاتی این رژیم است، اما راه حل نهایی و قطعی برای خلاصی جامعه جهانی از دستیابی رژیم ملایان به بمب اتمی، حمایت از تغییر این رژیم به‌دست مردم و مقاومت و استقرار دموكراسی در ایران است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱ تیر۱۳۹۱ (۱ ژوییه۲۰۱۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]