بهمن-۱۹ ۱۳۹۵

از آن سپیده دم گلگون…

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

از آن سپیده دم گلگون…

یقین دارم که خون سرخ آنان، سوگند و پیمانی است جاویدان برای هر جوان آزادیخواهی که امروز یا فردا به این جنبش می‌پیوندد و تضمین دگرگونی عظیم و میلاد شورانگیز آزادی در میهن‌مان ایران است. درودی بیکران بر اشرف و موسی و یاران دلیرشان، از امروز تا هر زمان که نبرد برای آزادی شعله‌ور و فروزان است.

 

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]