تیر-۲۳ ۱۳۹۸

مریم رجوی، راه حل نهایی برای ایرانی‌ها سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه است

Catégories // در رسانه‌ها

مریم رجوی، راه حل نهایی برای ایرانی‌ها سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه است

او اشاره کرد که «آن‌ها به نبرد علیه جنایت‌های تهران ادامه می‌دهند و راه حل قطعی و نهایی برای ایرانی‌ها سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه است.»
مقاومت ایران از روز جمعه بزرگداشت ۱۲۰ سال نبرد مردم ایران برای آزادی را با فعالیت‌هایی شامل برگزاری کنفرانس‌ها و سمینارها که نقش مقاومت ایران در دهه‌های نبرد علیه سیاست‌های سرکوبگرانه در کشور و هم‌چنین سرکوب قیام مردمی برای ایجاد دمکراسی بر اساس حاکمیت مردم شرح می‌دهند، در تیرانا آغار کرد. در این گردهمایی هزاران تن از اعضا و هوادران مجاهدین خلق و صدها تن از شخصیت‌های سیاسی و پارلمانی و حقوقی بشری از کشورهای مختلف جهان که از مقاومت ایران حمایت و پشتیبانی می‌کنند شرکت کردند.
گردهمایی بزرگ با سخنان خانم مریم رجوی رئیس جمهور شورای ملی مقاومت ایران به‌عنوان سخنران اصلی تجمع شروع شد. او گفت، «با دست‌های مجاهدین و با زحمت و کوشش بسیار، اشرف۳ برپا شده است. اما مقصد ما تهران است، تهران آزاد شده از اشغال آخوندها. اگرچه آخوندها میهن ما را ویران کردند. اما ما ایران را پس می‌گیریم و این وطن زیبا را از نو می‌سازیم.»
رهبر مقاومت ایران افزود، «مقاومت ایران از ۴ دهه پیش با درک عمیق از ماهیت رژیم ولایت فقیه، بر‌اصلاح‌ناپذیری و ضرورت سرنگونی و تغییر آن پافشاری کرده است. بر خطرات این رژیم برای صلح و آرامش در منطقه و جهان تاکید کرده و خواستار تحریم همه‌جانبه فاشیسم دینی شده است.»..
رهبر مقاومت ایران روشن ساخت که، «البته قیمت را به تمام و کمال مردم و مقاومت ایران پرداختند. والا هرگز موجبات لیست‌گذاری آن‌ها فراهم نمی‌شد. وی خاطرنشان ساخت که «راه‌حل قطعی، نهایی و تردیدناپذیر، سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه به‌دست مردم و مقاومت ایران است.»
رهبر مقاومت ایران اضافه کرد که، «به‌لحاظ استراتژیک کانون‌های شورشی پاسخ رژیمی است که استحاله‌ناپذیر است و به خودی خود سرنگون نمی‌شود. و با رزم مجاهدان و کانون‌های شورشی و مردم ایران می توان و باید سرنگونش کرد.» او تأکید نمود که «بله آلترناتیوی وجود دارد که می‌خواهد از مسیر کانون‌های شورشی، شهرهای شورشی و ارتش آزادی به‌مقصد آزادی برسد. این آلترناتیو قادر است یک جمهوری دمکراتیک و کثرت‌گرا مبتنی بر جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد و خودمختاری ملیت‌ها و یک ایران غیراتمی برقرار کند، این جایگزین به‌یمن سازمان یافتگی و انسجام‌اش، قادر به جایگزینی این رژیم و قادر به انتقال آرام قدرت به نمایندگان منتخب مردم ایران است.

https://bit.ly/30rmtK2

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]