شهریور-۳۰ ۱۳۹۲

تمام دعوا بر سر کلمه سرنگونی است

Catégories // برگزيده // فعاليت‌ها

تمام دعوا بر سر کلمه سرنگونی است

در نتیجه، تمام دعوا بر سر کلمه سرنگونی است: سرنگونی رژیم یا کنار آمدن با جناح‌های آن؟ صورت مسأله، تسلیم شدن به این رژیم یا مقاومت کردن در برابر آن در هر جا و هر زمان است. صورت مسأله، خیانت به‌ آرمان آزادی یا وفاداری به آن است.حالا اگر از آخوندها و پاسداران و همفکران‌ و همدستانشان بپرسید جرم این مقاومت‌ چیست؟ خواهند گفت:

جرمش این است که از روز اول به ولایت فقیه نه گفت! و جرم بزرگترش این است که‌ مقاومت و مبارزه علیه‌ دیکتاتوری مذهبی را لحظه‌یی رها نکرد. بله، آنچه در محکمه‌های ارتجاع جرم و خطاست، در محضر مردم ایران عین مسئولیت پذیری مردمی و آرمانی و عین شرافت و وفای به عهد است. پس هم‌چنان که بارها گفته‌ام: اگر مقاومت برای آزادی و تسلیم نشدن جرم است، ما به این جرم افتخار می‌کنیم. اگر ایستادگی بر حقوق مردم ایران و ایستادگی بر حقوق بین‌المللی جرم است، ما به آن افتخار می‌کنیم.

اگر شهادت، قتل عام شدن و تیرخلاص خوردن در راه آزادی، آنهم با دست‌های بسته جرم است، برای آن آماده‌ایم و به آن افتخار می‌کنیم. و به اشرف و کهکشان شهیدانش افتخار می‌کنیم، آری، به ارتش آزادی مردم ایران‌ افتخار می‌کنیم، به تکثیر اشرف و هر قدمی را که هر ایرانی آزاده در راستای سرنگونی رژیم برداشته و برمی‌دارد، ارج می گذاریم و به آن افتخار می‌کنیم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]