• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / مریم رجوی از مراجعه به ملل متحد برای به رسمیت شناختن كشور فلسطین حمایت می‌كند
شهریور-۲۸ ۱۳۹۰

مریم رجوی از مراجعه به ملل متحد برای به رسمیت شناختن كشور فلسطین حمایت می‌كند

Catégories // اطلاعیه‌ها

مریم رجوی از مراجعه به ملل متحد برای به رسمیت شناختن كشور فلسطین حمایت می‌كند

به منظور به رسمیت شناختن كشور مستقل فلسطین را اقدامی در راستای صلح و دموكراسی و همزیستی در تمامی منطقه توصیف كرد. وی تأكید نمود تشكیل چنین دولتی یك ضربه كاری به نفوذ ارتجاع و بنیادگرایی اسلامی و تروریسم برخاسته از آن در تمام منطقه و یك گام بزرگ در خلع ید از فاشیسم دینی حاكم بر ایران از كشورهای منطقه است.

به منظور به رسمیت شناختن كشور مستقل فلسطین را اقدامی در راستای صلح و دموكراسی و همزیستی در تمامی منطقه توصیف كرد. وی تأكید نمود تشكیل چنین دولتی یك ضربه كاری به نفوذ ارتجاع و بنیادگرایی اسلامی و تروریسم برخاسته از آن در تمام منطقه و یك گام بزرگ در خلع ید از فاشیسم دینی حاكم بر ایران از كشورهای منطقه است. هر كس كه واقعاً خواهان دموكراسی و صلح در منطقه باشد و درك درستی از بنیادگرایی اسلامی و تهدیدهای آن برای صلح و دموكراسی داشته باشد بدون تردید از طرح دولت فلسطین حمایت خواهد كرد. مریم رجوی افزود: بدون تردید بازنده چنین تحولی، آن هم همزمان با قیام‌های آزادیخواهانه كشورهای منطقه، رژیم ایران و مزدوران و جریان‌های وابسته به آن در عراق و سوریه و فلسطین و لبنان دیگر كشورهای منطقه هستند. به همین خاطر این رژیم به رغم همه شعارهای دجالگرانه اش به نفع فلسطین، مستقیم و غیرمستقیم در مقابل دولت فلسطین و طرحها و برنامه های آن كار شكنی می‌كند. همچنان كه گروه‌های فلسطینی وابسته به خودش را وادار كرده است كه با طرح آقای محمود عباس به شكل‌های گوناگون مخالفت كنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ شهریور۱۳۹۰(۱۹ سپتامبر۲۰۱۱)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]