• صفحه اول / پیام‌ها / مریم رجوی: ادای احترام به وجدان برانگیخته ایتالیا، مارکو پانلا
خرداد-۰۱ ۱۳۹۵

مریم رجوی: ادای احترام به وجدان برانگیخته ایتالیا، مارکو پانلا

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی: ادای احترام به وجدان برانگیخته ایتالیا، مارکو پانلا

پژواک صدای او، که صدای گرسنگان آفریقا، صدای زندانیان و محکومان به اعدام و صدای همبستگی با اشرفی‌ها و مقاومت مردم ایران بود، بی‌شک خاموش نخواهد شد.
به روح بزرگش درود می‌فرستم و درگذشت او را به مردم ایتالیا، حزب رادیکال ایتالیا، انجمن به‌قابیل دست نزنید و به‌ویژه به‌خانم الیزابت زامپاراتی و آقایان سرجیو دلیا و آنتونیو استانگو تسلیت می‌گویم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]