• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / ترس خامنه‌ای از مجاهدین و مقاومت ایران به عنوان تهدید اصلی موجودیت دیكتاتوری مذهبی
خرداد-۱۴ ۱۳۹۳

ترس خامنه‌ای از مجاهدین و مقاومت ایران به عنوان تهدید اصلی موجودیت دیكتاتوری مذهبی

Catégories // اطلاعیه‌ها

ترس خامنه‌ای از مجاهدین و مقاومت ایران به عنوان تهدید اصلی موجودیت دیكتاتوری مذهبی

خامنه‌ای در سالمرگ خمینی، به شیوه همیشگی ملایان نارضایتی‌های اجتماعی، همچنین كارزار داخلی و منطقه‌یی و بین‌المللی مقاومت ایران علیه تروریسم و بنیادگرایی را به آمریكا نسبت داد. این سخنان سه روز پس از اعدام مجاهد خلق غلامرضا خسروی، كه خشم و انزجار عمومی را در داخل ایران برانگیخته است، بیان شد.
خامنه‌ای گفت: مجاهدین «امروز در جلسات گوناگون در كمیسیون‌های كنگره آمریكا شركت می‌كنند. همین عناصر منافق، همین‌هایی كه در اینجا آحاد مردم رو كشتند، بزرگان رو كشتند، علما رو كشتند، دانشمندان رو كشتند، سیاسیون رو كشتند و انفجارات به وجود آوردند، امروز اون‌جا با اون‌ها هستند».

خامنه‌ای با تصریح بر چالشها و بحرانهای درونی و بیرونی كه رژیم ملایان را تهدید می‌كند، نگرانی خود را از خیزشهای اجتماعی و به خیابان آمدن مردم و بالا گرفتن اختلاف در رأس حاكمیت، ابراز كرد. وی گفت: «یكی از راه‌ها هم ایجاد اختلاف در رأس حاكمیت‌هاست. یكی از كارهایی كه اینها می‌كنند اینه، اون دستگاهی، اون نظامی كه با اون‌ها همراه نیست، سعی می‌كنند در اون رأس اختلاف و شكاف به‌وجود بیاورند. حاكمیت دوگانه درست كنند».

مریم رجوی، اظهارات امروز خامنه‌ای را ترس آشكار از مجاهدین و مقاومت ایران به عنوان تهدید اصلی موجودیت دیكتاتوری مذهبی، توصیف كرد. او گفت: بغض و كین این ملای خون آشام از افشای پروژه تسلیحات اتمی توسط مقاومت ایران، برجسته‌كردن نقض حقوق بشر در ایران و برانگیختن مردم ایران و این منطقه از جهان علیه بنیادگرایی و فاشیسم دینی، بسیار قابل فهم است و از رسیدن ملایان به آخر خط خبر می‌دهد.

رجوی افزود: اظهارات امروز خامنه‌ای، آن روی سكه قتل عام اشرف، حملات موشكی به لیبرتی، درخواست‌های مكرر سردمداران رژیم برای استرداد مجاهدان لیبرتی و اعدام وحشیانه غلامرضا خسروی به خاطر وفاداری به سازمان مجاهدین خلق ایران است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۴ خرداد ۱۳۹۳ (۴ ژوئن ۲۰۱۴)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]