مهر-۲۰ ۱۳۹۲

فراخوان به جامعه جهانی برای نجات جان زندانیان سیاسی اهل سنت محكوم به اعدام

Catégories // اطلاعیه‌ها

فراخوان به جامعه جهانی برای نجات جان زندانیان سیاسی اهل سنت محكوم به اعدام

وی گفت: این رژیم قرون وسطایی یك روز بدون اعدام و شكنجه و كشتار قادر به ادامه حكومت نیست.
مریم رجوی شورای امنیت، شورای حقوق بشر، كمیسر عالی حقوق بشر و دبیركل ملل متحد، اتحادیه اروپا و دولت آمریكا را به اقدام فوری برای نجات جان این زندانیان و آزادی آنان فراخواند و از علما و مراجع دینی اعم از شیعه و اهل سنت در ایران و در دیگر كشورهای اسلامی خواست به مخالفت با روند فزاینده اعدام‌ها در ایران كه در تعارض آشكار با تعالیم اسلام و شاخه‌های مختلف آنست، قیام كنند و اجازه ندهند دیكتاتوری منحوس حاكم بر ایران زیر پوشش دین به فساد و جنایت ادامه دهد.

مریم رجوی از عموم مردم ایران به ویژه جوانان در مناطق مختلف كشور خواست به مخالفت با اعدام این زندانیان و حمایت از خانواده های آن‌ها كه دست به اعتراض زده اند، بپردازند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۰ مهر ۱۳۹۲(۱۲ اكتبر ۲۰۱۳)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]