• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / كاندیداتوری رفسنجانی برغم تهدیدهای خامنه ای جنگ قدرت در رأس حاكمیت ملایان آیینه تمام نمای بحران سرنگونی
اردیبهشت-۲۲ ۱۳۹۲

كاندیداتوری رفسنجانی برغم تهدیدهای خامنه ای جنگ قدرت در رأس حاكمیت ملایان آیینه تمام نمای بحران سرنگونی

Catégories // اطلاعیه‌ها

كاندیداتوری رفسنجانی برغم تهدیدهای خامنه ای جنگ قدرت در رأس حاكمیت ملایان آیینه تمام نمای بحران سرنگونی

در روزهای گذشته خامنه ای از طرق مختلف از جمله وزیر اطلاعات و حسین شریعتمداری سردبیر روزنامه كیهان، رفسنجانی را محارب و مفسد فی الارض و مستحق محاكمه و مجازات توصیف كرده بود.

ثبت نام رحیم مشایی كاندیدای مورد نظر احمدی نژاد كه دارودسته خامنه ای او را الهام بخش جریان انحرافی توصیف می كنند، بحران و شقه درونی دیكتاتوری مذهبی را هرچه عمیق تر كرده است.
از سوی دیگر، تجزیه و انشعاب پی در پی در باند خامنه ای نیز از عمق فاجعه در درون رژیم ولایت فقیه خبر می دهد. دسته‌های درون این باند كه از قبل توافق كرده بودند هر كدام یك كاندیدا معرفی كنند، نتوانستند بر مخاصمات خود فائق آیند و از هر دسته چند نفر ثبت نام كردند. بعنوان مثال قالیباف شهردار تهران، ولایتی وزیر خارجه اسبق و حداد عادل جداگانه ثبت نام كرده اند. علاوه بر این از جناح خامنه ای شمار دیگری از جمله منوچهر متكی، ابوترابی، صادق لنكرانی و سعید جلیلی مذاكره كننده اتمی، خود را كاندید كرده اند.
مریم رجوی در این باره گفت: رژیم حاكم بر ایران اكنون با كاندیداتوری رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ملایان دستخوش تحول كیفی شده است. قدرت یك سویه و متمركز خامنه ای كه پس از جنگهای كویت (۱۳۷۰) و افغانستان (۱۳۸۰) و عراق و خلع سلاح اپوزیسیون ایران (۱۳۸۲) به آن دست یافته بود، در روند انقباض دیكتاتوری دینی به ریاست جمهوری احمدی نژاد به مدت ۸ سال راه برد. چهارسال پیش خامنه ای و احمدی نژاد توانستند قیام مردم ایران را سركوب كنند اما احمدی نژاد خود با خامنه ای وارد رقابتی فرساینده شد. اكنون این دوران به پایان رسیده و با ورود رفسنجانی و مشایی در جنگ آشكار قدرت در برابر خامنه ای، روند تجزیه و تضعیف رژیم بنحو بیسابقه ای تشدید شده و سقوط محتوم آنرا شتاب می بخشد. كاندیداتوری رفسنجانی كه شعارهای خامنه ای درباره «حماسه اقتصادی» و «حماسه سیاسی» را به سخره گرفت، آیینه تمام نمای بحران سرنگونی رژیمی است كه از سال ۱۳۵۸ تاكنون از ۴ جنگ بزرگ ارتزاق كرده است كه نخستین آن جنگ ۸ ساله با عراق بود و خمینی آن را «نعمت الهی» توصیف می كرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۱۲ مه ۲۰۱۳)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]