اردیبهشت-۲۳ ۱۳۹۰

فراخوان به فرانسه برای حفاظت ساكنان اشرف و توقف كشتار

Catégories // اطلاعیه‌ها

فراخوان به فرانسه برای حفاظت ساكنان اشرف و توقف كشتار

در این جلسه كه به ریاست ویلیام بوردون، وكیل سرشناس فرانسوی، تشكیل شده بود،

مریم رجوی خاطرنشان كرد: ما از ابتدا گفتیم كه هدف این پرونده سازی نابودی مقاومت ایران به درخواست ملایان است و امروز كسانی كه در تهران قول حمله به مقاومت ایران را دادند، باید پاسخ بدهند. من آن‌ها را به قربانی كردن ارزش‌ها و حیثیت فرانسه و همكاری با رژیم ملاها در سركوب مقاومت مردم ایران متهم می كنم.

مقاومت مشروعی كه چیزی جز آزادی بیان و آزادی انتخابات نمی‌خواهد و جرمش این است كه می‌گوید دیكتاتوری، نه! در این جلسه كه به ریاست ویلیام بوردون، وكیل سرشناس فرانسوی، تشكیل شده بود، مریم رجوی خاطرنشان كرد: ما از ابتدا گفتیم كه هدف این پرونده سازی نابودی مقاومت ایران به درخواست ملایان است و امروز كسانی كه در تهران قول حمله به مقاومت ایران را دادند، باید پاسخ بدهند. من آن‌ها را به قربانی كردن ارزش‌ها و حیثیت فرانسه و همكاری با رژیم ملاها در سركوب مقاومت مردم ایران متهم می كنم. مقاومت مشروعی كه چیزی جز آزادی بیان و آزادی انتخابات نمی‌خواهد و جرمش این است كه می‌گوید دیكتاتوری، نه! مریم رجوی افزود: با همین برچسب و پرونده سازی تروریستی ملایان در تهران خانوادة مجاهدان اشرف را اعدام می كنند و مالكی در عراق درحمله ۸ آوریل به اشرف، ۲۲ تن را زیر چرخ‌های زرهی له كرد، ۳۵ نفر را كشت و ۲۲۵ نفر را با نشانهگیری دقیق هدف تیر مستقیم قرار داد. جنایت علیه بشریت و كشتار جمعی در اشرف ادامه دارد. لذا امروز خواست مشخص من از پرزیدنت ساركوزی كه ابتكار عمل در لیبی را شجاعانه به دست گرفت فقط اینست كه یك ابتكار عمل بین المللی در چارچوب انسانی و حقوق بشر برای حفاظت از ساكنان بیدفاع اشرف را به دست گرفته و آن را نزد ملل متحد و در شورای امنیت مطرح كند. من  فقط توقف كشتار و خونریزی، متوقف كردن سركوب ساكنان اشرف، یعنی كسانی را می‌خواهم كه از همین برچسب تروریستی و همین پرونده سازی‌ها رنج بسیار برده اند. نمی‌خواهیم در گذشته بمانیم می‌خواهیم آینده را بسازیم. ویلیام بوردون گفت: «آنچه ما در هشت سال گذشته تکرار کرده ایم، قضات تحقیق می پذیرند که فعالیت و عمل اپوزیسیون ایران در کادر حق مشروع مقاومت در برابر دیکتاتوری جای می گیرد. چرا که قانون بین الملل حق مقاومت برای آزادی را برای هر فرد به رسمیت می شناسد. این ننگ آور می بود اگر فرانسه فعالان مقاومت در برابر تروریسم دولتی یعنی تروریسم ملایان را به محاکمه می کشید. لذا تصمیم قضات تحقیق تنها از فرانسه اعاده حیثیت میکند».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰ (۱۳ مه۲۰۱۱)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]