اسفند-۱۷ ۱۳۸۹

حذف رفسنجانی از ریاست خبرگان ارتجاع

Catégories // اطلاعیه‌ها

حذف رفسنجانی از ریاست خبرگان ارتجاع

مریم رجوی در باره حذف رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان رژیم و جایگزینی مهدوی كنی كه صبح امروز, طبق سناریویی كه خامنه ای ترتیب داده بود در اجلاس «خبرگان» رژیم صورت گرفت، گفت : 

مریم رجوی در باره حذف رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان رژیم و جایگزینی مهدوی كنی كه صبح امروز, طبق سناریویی كه خامنه ای ترتیب داده بود در اجلاس «خبرگان» رژیم صورت گرفت، گفت : حذف رفسنجانی توسط خامنه ای، بلوغ شقه و بزرگترین جراحی مرگبار در رژیم ولایت فقیه و نقطه عطفی در تشدید بحران درونی و تسریع روند سرنگونی این رژیم است.موقعیت خامنه ای بعنوان ولی فقیه از ۲۱ سال پیش (خرداد ۱۳۶۸)، اساسا مرهون رفسنجانی و متكی به او بود و هم چنان كه رهبر مقاومت, بارها در دو دهه گذشته, تاكید كرده است، «كنار زدن رفسنجانی توسط خامنه ای و برهم خوردن تعادل این دو زوج متضاد  اما جدایی ناپذیر, نشانه سقوط محتوم رژیم باقی مانده از خمینی است».

مریم رجوی در همین خصوص یادآوری كرد, شورای ملی مقاومت ایران 20سال پیش در بیانیه تیرماه سال ۱۳۷۹ خود اعلام كرده است : « فلاكت رفسنجانی كه طی دو دهه درب نظام آخوندی بر پاشنه وحول او می‌چرخید، بازتاب و شاخص وضعیت كل رژیم و یكی  از علائم مهم مرحلهٌ سرنگونی است. جناحهای  مختلف رژیم (نیز) به این واقعیت اذعان دارند» مریم رجوی خاطرنشان كرد: خامنه ای در برابر توفان قیام‌های آزادیخواهانه درمنطقه و ایران, و دربرابر روند پرشتاب تحولات، راهی جز حداكثر انقباض درونی و كوبیدن برطبل سیاستهای «بی دنده و ترمز» و اعلام جنگ به مردم ایران وجامعه جهانی نمی یابد. در چنین شرایطی, جراحيِ اجتناب ناپذیر رفسنجانی پیامد بلافصل اعتلای نوین قیام و مقاومت مردم ایران است و ولایت درهم شكسته خامنه ای را در درون نظام به كلی بی اعتبار و سرنگونی تمامیت دیكتاتوری آخوندی را تسریع می كند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۷ اسفند ۱۳۸۹(۸ مارس۲۰۱۱)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]