اردیبهشت-۰۹ ۱۳۹۲

حمله مجدد به لیبرتی

Catégories // اطلاعیه‌ها

حمله مجدد به لیبرتی

در روز دوشنبه ۲۹ آوریل در ساعت ۵ و ۵۰ دقیقه بعد از ظهر به وقت محلی، كمپ لیبرتی بار دیگر مورد حمله قرار گرفت. دست كم ۲۰ انفجار ناشی از شلیك موشك در روشنایی روز، لیبرتی و بنگال‌های فرسوده آن را لرزاند. هنوز تلفات انسانی گزارش نشده است. شمار قابل توجهی از موشك‌ها در كانال آب در جنوب كمپ فرود آمده اند.

از حمله قبلی در ۹ فوریه تا امروز دولت عراق و مارتین كوبلر به هیچیك از خواست‌های مبرم امنیتی برای حفاظت ساكنان از قبیل برگرداندن ۱۷۵۰۰ تی‌وال، انتقال جلیقه و كلاه‌خود حفاظتی از اشرف ، انتقال تجهیزات اولیه پزشكی، افزایش مساحت نیم كیلومتری و حق سازندگی جواب مثبت نداده اند. ساكنان بیدفاع به طور عمدی در یك رویكرد جنایتكارانه از جانب مالكی و كوبلر بدون حفاظت و دفاع نگه داشته شده اند. آنان خواهان بازگشت بلادرنگ به اشرف هستند كه به خاطر وسعت و تأسیساتش از امنیت بیشتری برخوردار است .
مریم رجوی، از دبیركل و كمیسر عالی پناهندگان ملل متحد و وزیر خارجه آمریكا می‌خواهد بلادرنگ برای انتقال ساكنان لیبرتی به اشرف اقدام كنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ ( ۲۹ آوریل ۲۰۱۳)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]