آبان-۰۵ ۱۳۹۹

قساوت بی‌حد و حصر رژیم آخوندی در قتل فجیع یک جوان در مشهد

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

قساوت بی‌حد و حصر رژیم آخوندی در قتل فجیع یک جوان در مشهد

صحنه‌های قتل فجیع یک جوان در مشهد همراه با شوکر و گاز فلفل و ضرب و شتم در ملاء عام توسط وحوش انتظامی ولایت فقیه وجدان و قلب‌های مردم ایران را جریحه‌دار کرده است. این رفتار روزمره پاسدار و بسیجی و انتظامی و اطلاعات رژیم با مردم ایران و فرزندان این میهن در ۴۰ سال گذشته است که اکنون شمه‌یی از آن برملا و منتشر می‌شود. قساوت بی‌حد و حصر رژیم آخوندی نشان می‌دهد که این رژیم از ماهشهر و آبادان تا مشهد و تهران فقط با سرکوب و شکنجه و اعدام بر سر کار است.
این جنایت‌ها همواره در میهن اشغال شده تکرار می‌شود. دیگر بس است. مردم و جوانان این میهن دیگر نباید تحمل کنند.
جامعه جهانی باید شکنجه و قتل جوان بی‌دفاع مهرداد سپهری را محکوم کند.
نیروی سرکوبگر انتظامی باید تحریم شود و در لیست‌های سیاه ترور قرار بگیرد.
معامله و مماشات با رژیمی که ننگ بشریت معاصر است، پایمال کردن حقوق بشر و اصول دموکراتیک است.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]