فروردین-۰۹ ۱۳۹۲

فراخوان به اقدام فوری جهت نجات جان زندانیان سیاسی دراعتصاب غذا

Catégories // اطلاعیه‌ها

فراخوان به اقدام فوری جهت نجات جان زندانیان سیاسی دراعتصاب غذا

وی با اشاره به ۷۳ روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، كسری نوری و صالح مرادی، دراویش گنابادی زندانی در عادل آباد شیراز و ۲۸ روز اعتصاب غذای شش زندانی سیاسی عرب در زندان اهواز، گفت:این اعتصاب‌ها و بیاعتنایی شقاوتبار آخوندهای حاكم نسبت به آن، افشاگر بیداد و شكنجه و سركوب در زندان‌های رژیم و در عین حال مایه ننگ نهادهای ذیربط بینالمللی است كه در قبال دادخواهی مظلومانه زندانیان سیاسی ایران، جز سكوت و بیعملی واكنشی نداشته‌اند.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت وخیم دراویش گنابادی كه در نهمین روز یك اعتصاب خشك هستند، تأكید كرد: خامنهای و دژخیمانی كه تحت فرمان او قضاییه ولایت فقیه را اداره میكنند، مسئول مستقیم به خطر انداختن جان زندانیان اعتصابی در شیراز و اهوازند.
مریم رجوی با درود به زندانیان اعتصابی و تقدیر از تحصن شجاعانه خانوادههای آن‌ها در برابر زندان عادلآباد شیراز عموم هموطنان را به ابراز همبستگی با زندانیان و اعتراض علیه رژیم ضدبشری حاكم فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۹ فروردین۱۳۹۲ (۲۹ مارس۲۰۱۳)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]