فروردین-۱۹ ۱۳۹۰

تاكنون بیش از ۲۰۰ تن از ساكنان اشرف مجروح شده اند

Catégories // اطلاعیه‌ها

تاكنون بیش از ۲۰۰ تن از ساكنان اشرف مجروح شده اند

در ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه به وقت عراق, شمار مجروحان حمله نیروهای جنایتكار تحت امر مالكی به اشرف بیش از ۲۰۰ تن ارزیابی میشود. اغلب مجروحان در اثر تیر مستقیم مجروح شده اند. حال شماری از مجروحان وخیم است و اشرف در اثر محاصره پزشكی امكان رسیدگی به آن‌ها را ندارد. مریم رجوی از خانم هیلاری كلینتون وزیر خارجه آمریكا خواست دست كم بیمارستان آمریكایی در نزدیكی اشرف را موظف به مداوای مجروحان و بویژه زنان مجروح كند.در ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه به وقت عراق, شمار مجروحان حمله نیروهای جنایتكار تحت امر مالكی به اشرف بیش از ۲۰۰ تن ارزیابی میشود. اغلب مجروحان در اثر تیر مستقیم مجروح شده اند. حال شماری از مجروحان وخیم است و اشرف در اثر محاصره پزشكی امكان رسیدگی به آن‌ها را ندارد. مریم رجوی از خانم هیلاری كلینتون وزیر خارجه آمریكا خواست دست كم بیمارستان آمریكایی در نزدیكی اشرف را موظف به مداوای مجروحان و بویژه زنان مجروح كند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹ فروردین ۱۳۹۰(۸ آوریل ۲۰۱۱)
ساعت ۸ و ۴۵ دقیقه بامداد به وقت پاریس

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]