فروردین-۲۶ ۱۳۹۰

تدفین همراه با تفتیش در زیر سرنیزه

Catégories // اطلاعیه‌ها

تدفین همراه با تفتیش در زیر سرنیزه

مدیریت عملیات نظامی در یك بازی پست و آكنده از فرومایگی, به دستور مالكی آنچه را عسكری گفته بود انكار كرد و ثابت شد اظهارات عسكری بیش از یك ژست میان تهی تبلیغاتی تحت فشارهای بین المللی نبوده است.مدیریت عملیات نظامی در یك بازی پست و آكنده از فرومایگی, به دستور مالكی آنچه را عسكری گفته بود انكار كرد و ثابت شد اظهارات عسكری بیش از یك ژست میان تهی تبلیغاتی تحت فشارهای بین المللی نبوده است.
مدیریت عملیات نظامی به طور غیرمستقیم به ساكنان اشرف ابلاغ كرد تنها دو گروه ۱۵۰ نفری از ساكنان اشرف, می توانند بطور جداگانه در مراسم تدفین شركت كنند و این پس از تفتیش یكایك آنها صورت خواهد گرفت. برگزاری مراسم از ابتدا تا انتها نباید بیش از دو یا سه ساعت باشد و در اثنای آن پخش موزیك و همراه داشتن هر گونه آرم و پرچم مجاهدین و اشرف و پرچم ایران ممنوع است. مراسم با حضور و نظارت و آمادگی كامل نیروهای مسلح و یكانهای زرهی صورت می گیرد.
مریم رجوی از سوی مقاومت ایران, در پاریس این بازی پست را كه به دستور مالكی با اجساد شهیدان صورت می گیرد، قویا محكوم كرد. وی گفت ساكنان اشرف هرگز چنین شرایطی را نخواهند پذیرفت. از این رو سازمان ملل و نیروهای آمریكایی باید تشییع و تدفین ۳۴ شهید را با تحویل مزار مروارید به ساكنان اشرف تضمین كنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۶ فروردین ۱۳۹۰ ( ۱۵ آوریل ۲۰۱۱)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]