• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / مریم رجوی: استقبال از تصمیم خانم كلینتون، تغییر در ایران با مقاومت ایران و رأی مردم
مهر-۰۸ ۱۳۹۱

مریم رجوی: استقبال از تصمیم خانم كلینتون، تغییر در ایران با مقاومت ایران و رأی مردم

Catégories // اطلاعیه‌ها

مریم رجوی: استقبال از تصمیم خانم كلینتون، تغییر در ایران با مقاومت ایران و رأی مردم

تصمیم درستی كه سزاوار بود سال‌های بسیار قبل از این صورت گیرد تا یك مانع جدی در مسیر مبارزه مردم ایران برای آزادی كنار زده شود.تصمیم درستی كه سزاوار بود سال‌های بسیار قبل از این صورت گیرد تا یك مانع جدی در مسیر مبارزه مردم ایران برای آزادی كنار زده شود.آخوندها بیش از یك دهه برای جلوگیری از لغو این نامگذاری با تمام قوا تلاش كردند.

آنها خشم و سرخوردگی خود را پنهان نمی كنند و با گروه‌های فشار و ارتباطات مطبوعاتی خود در آمریكا و انگلستان و اروپا به طرز هیستریك در صدد مقابله با آن هستند. ما امیدواریم در آینده اهداف جنبش مقاومت را هر چه بیشتر و بهتر به جامعه جهانی و به مردم آمریكا بشناسانیم. مردم و دولت آمریكا در خواهند یافت كه بر خلاف كارزار شیطان سازی و اطلاعات گمراه كنندهیی كه فاشیسم دینی حاكم بر ایران در پشت آن قرار دارد، جنبش ما از ناسزاها و برچسب‌هایی كه رژیم و گشتاپوی ملایان ادعا می‌كنند، بسیار فاصله دارد.  مجاهدین و جنبش مقاومت ایران برای آزادی و دموكراسی در ایران در برابر دیكتاتوری تحت نام اسلام و صدور تروریسم و بنیادگرایی، مبارزه می كنند. 
ما یك ایران غیر اتمی، صلح ، امنیت، دموكراسی و حقوق بشر، ثبات، سازندگی، دوستی و توسعه اقتصادی در این منطقه از جهان را پیشنهاد می كنیم كه به قوانین و كنوانسیون‌های بین المللی احترام می‌گذارد. ما خواهان تغییر در ایران به وسیله مردم ایران و مقاومت عادلانه آن‌ها و حاكمیت رأی مردم در یك انتخابات آزاد هستیم. همزمان ما از جامعه بین‌المللی خواهان پایان دادن قطعی به سیاست استمالت از ملایان سركوبگر و حمایت از حق آزادی و مقاومت مردم ایران هستیم.

مریم رجوی افزود: نگرانی مبرم جامعه ایرانیان در این ایام، حقوق بنیادین و امنیت و بهبود وضعیت نزدیك به ۳۳۰۰ تن از پیشگامان آزادی ایران در لیبرتی و اشرف است. ما از وزیر كلینتون و دیگر اعضای ملل متحد و شورای امنیت مصرانه می‌خواهیم دولت عراق را به مراعات حقوق قانونی پناهندگی آن‌ها، از جمله حق مالكیت آن‌ها بر دارایی‌هایشان و اعزام به كشورهای ثالث، به‌دور از هر گونه تهدید، مانع تراشی و سنگ اندازی و سختی، ملزم سازند. مریم رجوی از شخصیت‌های برجسته و قانونگذاران آمریكایی و اروپایی و از وكیلان مجاهدین كه در این كارزار طولانی با پرداخت بهای سنگین در كنار مردم و مقاومت ایران قرار داشتند، صمیمانه سپاسگزاری و تقدیر كرد. او به‌ویژه از شخصیت‌هایی یاد نمود كه برای حقیقت و عدالت در دادگاه گواهی دادند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۷ مهر ۱۳۹۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]