دی-۱۰ ۱۳۹۹

تسلیت به‌مناسبت درگذشت مجاهد والا و قهرمان محترم قنواتی

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

تسلیت به‌مناسبت درگذشت مجاهد والا و قهرمان محترم قنواتی

مریم رجوی: او نماد ایستادگی و مقاومت مردم ماهشهر به‌ویژه زنان مجاهد و شورشگر بود.

خواهر عزیزم محترم قنواتی عضو شورای مرکزی مجاهدین از میان ما رفت؛ مجاهدی قهرمان و پاکباز، که با شجاعت و جنگاوری در میدان‌های پایداری در اشرف و لیبرتی الگوی درخشانی از زن پیشتاز مجاهد خلق بود. با دریایی بیکران و زلال از عواطف و تواضع، با مایه‌گذاری بی‌پایان برای همرزمان که خصوصیت ویژه‌اش، زحمت کشیدن بی‌چشمداشت بود. به‌راستی که او با لبخند و لهجه شیرین جنوبی و گرمای وجودش، و با غیرت و مقاومتش نماد ایستادگی مردم ماهشهر به‌ویژه زنان مجاهد و شورشگر بود. شیرزنی از مظاهر رهایی و آزادگی زن ایرانی، که از صدها ابتلا و آزمایش در مسیر مبارزه برای آزادی سرفراز بیرون آمد و سرانجام به شهیدان و صدیقین پیوست و رستگار و جاودانه شد.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه.
درگذشت او را به شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران، به بستگان و فرزندان مجاهدش در اشرف۳ و به‌ویژه به قیام آفرینان و مردم بپاخاسته در ماهشهر و خوزستان تسلیت می‌گویم.
یقین دارم که ارزش‌های درخشان محترم قنواتی در میان همرزمانش به اضعاف تکثیر می‌شود. جنگاوری و عزم استوار او در نبرد کانون‌های شورشی و شوراهای مقاومت مردمی مخصوصاً در میان دختران و زنان پیشتاز در ایران و خوزستان شعله می‌کشد و راه آزادی و پیروزی بررژیم زن ستیز را روشنایی می‌بخشد.

تسلیت به‌مناسبت درگذشت مجاهد والا و قهرمان محترم قنواتی

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]