تیر-۲۹ ۱۳۹۵

تسليت مريم رجوی به‌‌مناسبت درگذشت آقای مهدی نکوگويان

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

تسليت مريم رجوی به‌‌مناسبت درگذشت آقای مهدی نکوگويان

انسان والايی که از سال‌های قبل از دهه پنجاه تا امروز در کنار مجاهدين، زندگی خود را وقف مبارزه‌ با دشمن آزادی مردم ايران کرد و صميمانه و بی‌چشمداشت در همه سختی‌ها و رنج‌های اين مبارزه شريک بود.
بی‌شک او امروز با ياران صديق و شهيدش و به‌ويژه با مجاهدانی چون حاج حسين تهرانی کيا، علی اصغر زهتاب‌چی و عطاءالله حاج محموديان، که در کانون توحيدی اصناف با آن‌ها همسنگر بود، محشور شده است.
به‌روح پاکش درود که نمونه احترام‌انگيزی از وفا و ثبات قدم در اين مقاومت بود. درگذشت او را به‌خانواده بزرگ مقاومت و به‌خانواده نكوگويان تسليت می‌گويم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]