فروردین-۲۳ ۱۳۹۷

پیام تسلیت مریم رجوی به‌مناسبت درگذشت صارم الدین صادق وزیری

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام تسلیت مریم رجوی به‌مناسبت درگذشت صارم الدین صادق وزیری

با صمیمانه‌ترین تسلیت‌ها به خانواده محترم و بستگان آقای صادق وزیری و به مردم کردستان ایران، به‌روح پرفتوحش درود می‌فرستم.
آقای صادق وزیری از مؤسسین جمعیت حقوقدانان ایران و طی سالیان رئیس جمعیت كردهای مقیم مركز در تهران بود و احترام و جایگاه ویژه‌یی نزد کردها و تمامی هموطنان‌مان داشت.
صارم الدین صادق وزیری همواره از دمكراسی برای ایران و حقوق مردم كردستان ایران درمقابل ظلم وستم رژیم‌های شاه وشیخ دفاع می‌كرد. او بعدازكودتای ۲۸مرداد سال ۱۳۳۲ علیه دکتر مصدق، دستگیر و زندانی شد و با شهید ملی دكتر حسین فاطمی هم‌بند بود.
در دوران حاکمیت پلید آخوندی و در شروع تهاجمات رژیم به کردستان، به همراه هیات صلح تحت هدایت پدر طالقانی به کردستان رفت و ابتکار تشکیل شورای شهر سنندج را پیشنهاد کرد.
این شخصیت محبوب كرد همواره مدافع پیوند مبارزات مردم كردستان علیه رژیم ستمگر آخوندی با مقاومت سراسری بود و تا پایان حیات، از آرمان آزادی مردم ایران و رفع ستم مضاعف از هموطنان كردمان دفاع می‌كرد.
وی در مهرماه ۱۳۹۵ با امضای بیانیه حمایت از جنبش دادخواهی طی نامه‌یی اعلام کرد: «به جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام ۱۳۶۷ می‌پیوندم».
بدون تردید یاد و خاطره این رادمرد محبوب کرد در قلوب مردم ایران و رزمندگان آزادی و رهایی و به‌خصوص در خاطره مردم کردستان ایران و پیشمرگان دلاور آن زنده و پایدار می‌ماند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]