فروردین-۱۶ ۱۳۹۶

تسلیت و همدردی مریم رجوی با هموطنان زلزله‌زده در خراسان

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

تسلیت و همدردی مریم رجوی با هموطنان زلزله‌زده در خراسان

سردمداران رژیم آخوندی که سرمایه‌ها و اموال مردم ایران را یا در ابعاد كلان چپاول می‌كنند و یا در راستای جنگ افروزی در منطقه و سركوب داخلی و یا هزینه‌های نجومی در نمایش مسخره انتخابات به هدر می‌دهند، از اختصاص حداقل امكانات و بودجه ضروری برای رسیدگی به مناطق زلزله خیز و كمك به زلزله‌زدگان خودداری می‌کند و همچنان‌كه در فجایع قبلی تجربه شده، نیروهای سركوبگر از رسیدن كمك‌های مردمی به آسیب‌دیدگان جلوگیری و بخش عمده آن‌ها را ارگان‌های حكومتی بخصوص پاسداران به سرقت می‌برند.
از جوانان دلیر خراسان می‌خواهم که به‌طور مستقل و به‌دور از کنترل نهادهای رژیم به‌یاری مصیبت‌زدگان به‌خصوص مردم محروم و بی‌پناه روستاهای مشهد بشتابند و کمک‌رسانی جمعی به‌مردم زلزله‌زده را یک فریضه مبارزاتی و انسانی بدانند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]