شهریور-۰۳ ۱۳۹۷

رجوی در سالگرد ”قتل عام ایران“ : سفارت‌های رژیم تروریستی را ببندید

Catégories // در رسانه‌ها

رجوی در سالگرد ”قتل عام ایران“ : سفارت‌های رژیم تروریستی را ببندید

رجوی در سمینار بزرگ اپوزیسیون ایران در پاریس که برای بزرگداشت قتل عام ۱۳۶۷تشکیل شده بود گفت ” سه دهه است که جامعه جهانی نسبت به‌ قتل عام زندانیان سیاسی ساکت بوده است. در نتیجه آخوندها با آسودگی و خاطرجمعی به ‌نقض حقوق بشر در ایران و عملیات تروریستی و جنگ و فاجعه‌آفرینی در خاورمیانه و مناطق دیگر دست می‌زنند“و حالا زمان آن است که به‌این سکوت پایان داده شود. و شورای امنیت ملل‌متحد باید ترتیبات محاکمه سران این رژیم، و مسئولان این قتل عام و مسئولان ۴دهه جنایت علیه بشریت را فراهم کند.
مریم رجوی هم‌چنین از کشورهای غربی خواست: جاسوسان و مزدوران باید رژیم از کشورهای غرب اخراج شوند، روابط با این رژیم که امکانات دیپلماتیک را به‌خدمت تروریسم دولتی درآورده، باید قطع شود، و سفارت‌های این رژیم بسته شوند.
مریم رجوی تاکید کرد که زمان آن است که جامعه جهانی در کنار مردم ایران در قیامشان علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران قرار گرفته و اراده آن‌ها برای تغییر رژیم و کسب آزادی را به‌رسمیت بشناسد…

https://bit.ly/2weuQfd

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]