• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / دهمین روز اعتصاب کارگران و کارکنان تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی در ۱۲ استان
مرداد-۲۱ ۱۳۹۹

دهمین روز اعتصاب کارگران و کارکنان تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی در ۱۲ استان

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

دهمین روز اعتصاب کارگران و کارکنان تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی در ۱۲ استان

امروز، دوشنبه ۲۰ مرداد ۹۹ اعتصاب کارگران و کارکنان صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در ۲۰ شهر از ۱۲ استان ادامه یافت. این اعتصاب دست کم ۴۶ پالایشگاه و کارخانه و نیروگاه مرتبط با این صنعت را در برگرفته است.
کارگران اعتصابی از شرایط طاقت‌فرسا کاری به‌خصوص در گرمای شدید و از سخت‌ترین شرایط معیشتی رنج می‌برند. آن‌ها امنیت شغلی ندارند. قراردادهایی که به آن‌ها تحمیل شده موقت است، مشمول بیمه درمانی و بازنشستگی نمی‌شوند. کارفرما هر زمان که بخواهد می‌تواند آن‌ها را اخراج کند. حقوق آن‌ها چند برابر کمتر از خط فقر است و همین حقوق ناچیز هم چند ماه است که به آن‌ها پرداخت نشده است.

کارگزاران رژیم و پیمانکاران حکومتی، در تلاش هستند با تهدید و تطمیع و وعده و وعید و اعمال فشار به کارگران، اعتصاب را درهم بشکنند، اما اعتصابگران تاکید کرده‌اند تا تحقق همه خواسته‌هایشان به اعتصاب ادامه خواهند داد.
خانم مریم رجوی با درود به کارگران اعتصابی که ۱۰ روز است برای احقاق حقوق اولیه خود بپا خاسته‌اند از عموم مردم به‌ویژه کارگران و جوانان خواست به پشتیبانی از اعتصابگران بپاخیزند. خانم رجوی سازمان بین المللی کار و عموم اتحادیه‌های کارگری و مدافعان حقوق کارگران را به محکوم کردن سیاست‌های ضد کارگری رژیم آخوندی و حمایت از اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگران ستمدیده ایران فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ (۱۰ اوت ۲۰۲۰)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]