دی-۲۲ ۱۳۹۸

مریم رجوی: درود بردانشجویان و مردم به‌پاخاسته در سراسر ایران

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی: درود بردانشجویان و مردم به‌پاخاسته در سراسر ایران

عموم مردم و جوانان را به حمایت و همبستگی با دانشجویان به‌پاخاسته، کانون‌های شورشی و جوانان شورشی فرامی‌خوانم.
شلیک موشک به هواپیمای مسافربری همانند کشتار بیش از ۱۵۰۰تظاهرکننده بیگناه در جریان قیام آبان‌ماه جنایت علیه بشریت است و سران این رژیم، از جمله خامنه‌ای و روحانی و سرکردگان جنایتکار سپاه باید مورد حسابرسی قرار گرفته و مجازات شوند.
زمان آن فرارسیده که جهان از مبارزه مردم و مقاومت ایران برای سرنگونی رژیم ضد بشری حمایت کند. این تنها راهی است که جهان می‌تواند از شر تروریسم و جنگ‌افروزی و بنیادگرایی دینی در این منطقه از جهان خلاص شود.
درود بر‌ دانشجویان و درود بر مردم بپاخاسته و کانون‌های شورشی و جوانان ‌شورشی در سراسر ایران.
سلام بر قیام ایران
سلام بر شهیدان.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]