دی-۲۲ ۱۳۹۸

مریم رجوی: درود بردانشجویان و مردم به‌پاخاسته در سراسر ایران

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی: درود بردانشجویان و مردم به‌پاخاسته در سراسر ایران

عموم مردم و جوانان را به حمایت و همبستگی با دانشجویان به‌پاخاسته، کانون‌های شورشی و جوانان شورشی فرامی‌خوانم.
شلیک موشک به هواپیمای مسافربری همانند کشتار بیش از ۱۵۰۰تظاهرکننده بیگناه در جریان قیام آبان‌ماه جنایت علیه بشریت است و سران این رژیم، از جمله خامنه‌ای و روحانی و سرکردگان جنایتکار سپاه باید مورد حسابرسی قرار گرفته و مجازات شوند.
زمان آن فرارسیده که جهان از مبارزه مردم و مقاومت ایران برای سرنگونی رژیم ضد بشری حمایت کند. این تنها راهی است که جهان می‌تواند از شر تروریسم و جنگ‌افروزی و بنیادگرایی دینی در این منطقه از جهان خلاص شود.
درود بر‌ دانشجویان و درود بر مردم بپاخاسته و کانون‌های شورشی و جوانان ‌شورشی در سراسر ایران.
سلام بر قیام ایران
سلام بر شهیدان.

مقالات مرتبط


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/mrnew/public_html/wp-content/themes/maryamradjavi/template-parts/single-rtl-content.php on line 77
آخرین توییت‌ها

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]