• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / خروج سازمان مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی ایران از لیست تروریستی كانادا یك ضربه كاری به رژیم ایران
آذر-۳۰ ۱۳۹۱

خروج سازمان مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی ایران از لیست تروریستی كانادا یك ضربه كاری به رژیم ایران

Catégories // اطلاعیه‌ها

خروج سازمان مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی ایران از لیست تروریستی كانادا یك ضربه كاری به رژیم ایران

وی از تصمیم فرماندار كل كانادا و دولت این كشور به ویژه وزرای امنیت و خارجه بخاطر این تصمیم گیری استقبال نمود.وی از تصمیم فرماندار كل كانادا و دولت این كشور به ویژه وزرای امنیت و خارجه بخاطر این تصمیم گیری استقبال نمود.

نامگذاری اپوزیسیون مشروع و سازمانیافته، رژیم آخوندی بانكدار مركزی تروریسم در سطح بین المللی، جزیی از سیاست استمالت بود كه از ابتدا نباید انجام می شد. این نامگذاری باعث توجیه سركوب و كشتار مردم ایران و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در كمپ اشرف در عراق شد. همچنان كه تروریست نامیدن‌ مجاهدین، انحراف عظیمی در مبارزه علیه تروریسم بود. وقتی مهمترین جنبش ضدتروریستی و ضدبنیادگرایی، تروریست نامیده شد، نتیجه‌اش جری تر شدن تروریست‌های واقعی و پدرخوانده تروریسم و بنیادگرایی یعنی دیكتاتوری حاكم بر ایران بود، به نحوی كه اكنون ملایان اتمی تهدید صلح و امنیت جهان به ویژه منطقه خاورمیانه اند و هر روز با تروریسم و جنگ افروزی مردان و زنان بیدفاع و كودكان معصوم را به كشتن می‌دهند.

نامگذاری سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس، خطرناكترین دستگاه دولتی صدور تروریسم و بنیادگرایی و اعمال محدودیت‌های همه جانبه بر آن یك ضرورت اجتناب ناپذیر مبارزه با تروریسم است، دستگاهی كه هم اكنون كشتار بیرحمانه مردم سوریه، انفجارهای مرگبار در عراق و جنگ افروزی در كشورهای مختلف منطقه و اقدامات تروریستی از واشینگتن تا هندوستان و تایلند را سازماندهی و هدایت می‌كند.
مریم رجوی گفت: اكنون زمان آن فرارسیده كه سیاست استمالت به طور كامل به كنار گذاشته شود و مقاومت ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار دموكراسی در ایران به رسمیت شناخته شود و مورد حمایت قرار گیرد. حقوق و حفاظت ساكنان اشرف و لیبرتی، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران تضمین شود و كمپ لیبرتی به عنوان كمپ پناهندگی نامگذاری شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰ آذر۱۳۹۱ (۲۰ دسامبر۲۰۱۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]