• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / فراخوان به جامعه بین المللی به اقدام فوری برای جلوگیری از روند فزاینده اعدام‌ها
خرداد-۰۴ ۱۳۹۱

فراخوان به جامعه بین المللی به اقدام فوری برای جلوگیری از روند فزاینده اعدام‌ها

Catégories // اطلاعیه‌ها

فراخوان به جامعه بین المللی به اقدام فوری برای جلوگیری از روند فزاینده اعدام‌ها

فاشیسم مذهبی و خونریز حاكم بر ایران، در محاصره بحرانهای داخلی و خارجی برای حفظ سلطه شوم خود روند مجازات اعدام را به نحو بیسابقه یی شدت بخشیده است و تنها طی یك هفته ۵۷ زندانی را اعدام كرده است. به این ترتیب در هر سه ساعت، دست كم یك زندانی حلق آویز شده اند و این در حالی است كه اخبار بسیاری از اعدام‌های مخفیانه هرگز به بیرون درز نمی كند. 

فاشیسم مذهبی و خونریز حاكم بر ایران، در محاصره بحرانهای داخلی و خارجی برای حفظ سلطه شوم خود روند مجازات اعدام را به نحو بیسابقه یی شدت بخشیده است و تنها طی یك هفته ۵۷ زندانی را اعدام كرده است. به این ترتیب در هر سه ساعت، دست كم یك زندانی حلق آویز شده اند و این در حالی است كه اخبار بسیاری از اعدام‌های مخفیانه هرگز به بیرون درز نمی كند. رژیم آخوندی، در روز اول خرداد، از اعدام ۱۴ زندانی در تهران خبر داد. اما هیچ اطلاعاتی در مورد زندانیان  و محل اعدام منتشر نكرد. در همین روز،  سه زندانی در شیراز اعدام شدند.
علاوه بر این، بنا بر رسانه های حكومتی طی روزهای ۲۶ تا ۳۱ اردیبهشت، دو  زندانی سنندج، یك زندانی در ساری، سه زندانی در اردبیل، دو مرد جوان در اصفهان، هفت زندانی شامل یك زن در كرمانشاه  و یك زندانی در تهران  اعدام شدند.در همین فاصله دست كم ۲۴ زندانی به طور مخفیانه توسط جانیان حاكم بر ایران اعدام شده اند اما رژیم خبری درباره آنها منتشر نكرده است. در روز 31اردیبهشت یك زندانی در كرمانشاه، در روز ۲۸ اردیبهشت، در یك اعدام جمعی، ۱۶زندانی شامل ۴ زن و ۵ شهروند افغانی اعدام شدند. در روز ۲۷ اردیبهشت نیز هفت زندانی در رشت به دار آویخته شدند. مریم رجوی شورای امنیت، شورای حقوق بشر، كمیسر عالی حقوق بشر و دبیركل ملل متحد و عموم سازمان‌های مدافع حقوق بشری را به محكوم كردن روند فزاینده اعدام فرا خواند و خواستار اقدام فوری برای متوقف كردن این جنایت‌ها شد. وی تأكید كرد سكوت و بی عملی در مقابل این همه شقاوت و خونریزی پشت كردن و به سخره گرفتن ارزش‌ها و پرنسیب‌های جهانشمول حقوق بشر است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴ خرداد ۱۳۹۱ (۲۴ مه۲۰۱۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]