• صفحه اول / اطلاعیه‌ها / مريم رجوی: آثار جام زهر اتمی در برهم خوردن تعادل درونی رژيم عليه ولی فقيه ارتجاع بارز شد
اسفند-۰۸ ۱۳۹۴

مريم رجوی: آثار جام زهر اتمی در برهم خوردن تعادل درونی رژيم عليه ولی فقيه ارتجاع بارز شد

Catégories // اطلاعیه‌ها

مريم رجوی: آثار جام زهر اتمی در برهم خوردن تعادل درونی رژيم عليه ولی فقيه ارتجاع بارز شد

این در حالی است كه بسیاری منابع بی‌طرف و شاهدان عینی هزاران شعبه رأی‌گیری؛ كسادی نمایش، بی‌اعتنایی و تحریم اكثریت قاطع مردم ایران به‌ویژه جوانان و همچنین صحنه سازی‌های تلویزیونی در تهران و چند شهر بزرگ برای رونق دادن به نمایش را گزارش و گواهی می‌كنند.
سردمداران رژیم پیشاپیش بر اساس نظر سنجی‌های موهوم اعلام كرده بودند كه بین ۶۵ تا ۷۵در صد در انتخابات آن‌ها شركت خواهند كرد و دستگاه شمارش آراء و تقلب و رای سازی را بر همین اساس مهندسی شده بود.
وزیر كشور رژیم روز قبل از انتخابات اعلام كرد”برآورد ما حضور ۷۰درصد“ است. اما فعلاً تا امشب به ۶۰درصد در سطح سراسری و ۴۵درصد در تهران كه همه می‌دانند بالاترین تعداد رأی دهنده را دارد، رضایت داد!
چند برابر كردن آرا در محل لو رفته‌ای به‌نام ”‌اتاق تجمیع آراء“ ترفند شناخته شده آخوندهاست كه عملكرد آن قبلا توسط مقامات پیشین همین رژیم با جزییات افشا شده است.
این علاوه بر تقلب‌های گسترده و تهدید و تطمیع گروه‌های آسیب‌پذیر مردم برای شركت در انتخابات است. بخشی از این تهدیدها در مراكز اداری و نظامی و كارگری در اطلاعیه شماره ۴ دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران خاطر نشان شده است. تهدید كارگران به ”عواقب وخیم‌“ در صورت رأی ندادن، خرید رأی و شناسنامه ، رای دادن با شناسنامه مردگان، رای دادن دوباره و چند باره و نقل و انتقال ایادی رژیم از یك شهر به شهر دیگر برای رأی دادن مجدد، به وفور گزارش شده است.
مریم رجوی خاطر نشان كرد: نگاهی به لیست‌های كاندیداهای باندهای مختلف، تردیدی باقی نمی‌گذارد كه انتخاب فقط بین دستجات گوناگون سركوب‌، اعدام، صدور تروریزم‌، جنگ افروزی‌، غارت و چپاول اموال مردم ایران است.
به‌‌عنوان نمونه لیست مورد حمایت آخوند روحانی و رفسنجانی در خبرگان ارتجاع‌، شامل وزیر (سردژخیم) اطلاعات كنونی و دو وزیر اطلاعات پیشین و همچنین سردژخیم علی رازینی معاون دستگاه قضاییه و حاكم شرع جنایتكار است كه همگی باید بخاطر جنایت علیه بشریت در مقابل عدالت قرار گیرند.
مریم رجوی افزود: با این همه آثار جام زهر اتمی در برهم خوردن تعادل درونی رژیم علیه ولی فقیه ارتجاع در انتخابات درونی رژیم بارز شد و بالا كشیدن رفسنجانی و شركاء، هژمونی خامنه ای را متزلزل و مخدوش كرده است. بر خلاف آنچه برخی در غرب تصور می‌كردند كه بعد از برجام آخوندها مسیر اعتدال و رفرم را در پیش خواهد گرفت، خامنه‌ای برای نجات رژیم از سرنگونی محتوم، به تصفیه رقیبان ،از كاندیداتوری روی آورد تا هژمونی خود را تثبیت و رژیمش را هرچه بیشتر بر جنگ در سوریه و اشغال عراق متمركز سازد. اما این تشبثات و نتایج انتخابات هیچ چیز را به‌طور جدی در زندگی سیاسی و اقتصادی مردم ایران عوض نمی‌كند و هیچ برنده جدی در درون رژیم آخوندی ندارد. بازنده واقعی آن تمامیت رژیم آخوندی است كه با بحران در رأس حاكمیت و خشم و انزجار بیش از پیش مردم ایران ، یك قدم كیفی به سرنگونی نزدیك می‌شود.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]