تیر-۱۴ ۱۳۹۵

مریم رجوی: فقدان دریغ‌انگیز الی ویزل پیام‌‌آور انسانیت

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

مریم رجوی: فقدان دریغ‌انگیز الی ویزل پیام‌‌آور انسانیت

او، وجدان معترض بشر علیه نسل کشی و جنایت علیه بشریت بود و از کودکی که در ‌ در اردوگاه‌های نازی اسیر بود تا پایان عمر در شورش علیه «بی‌تفاوتی» بود که به‌قول خودش « بی‌تفاوتی همیشه دوست دشمن است. چرا که به مهاجم سود میرساند و نه هرگز به قربانی او که دردش چندین برابر می‌شود وقتی در می‌یابد که فراموش شده است»
او ، کسانی را که می‌دانند « پشت این دروازه‌های سیاه و سیم‌های خاردار چه می گذرد» و کاری نمی‌کنند، شماتت می‌کرد زیرا که «‌با انکار انسانیت‌شان به خودشان پشت کرده‌اند».
در نقطه مقابل چنین کسانی، الی ویزل در اوج حملات دست‌نشاندگان ولایت فقیه به شهر اشرف، به‌دفاع از اشرفی‌ها برخاست و بازهم کسانی را که درباره اشرف سکوت می‌کنند سرزیش کرد.
بشریت به‌ الی ویزل نیاز داشت اما نباید گذاشت جهان ما از شورش علیه بی‌تفاوتی خالی بماند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]